990-91379C-034

Kirk Anahtarlı Tekli UPS Sistemi İçin Bakım Bypass Çalışmasından Başlatma

NOT: Kesiciyi yalnızca ilişkili kesici gösterge lambası yandığında çalıştırın.
 1. UPS giriş kesicisi UIB'yi ON konumuna getirin.
  Gösterge paneli açılır. Yeniden başlatma işlemi yaklaşık üç dakika sürer.
 2. Statik anahtar giriş kesicisini (SSIB) (varsa) kapatın.
 3. Bypass geri besleme kesicisi BF2'yi (varsa) kapatın.
 4. Akü kesicilerini kapatın.
 5. Kontrol > Çalışma modu > Bypass çalışmasına aktar öğesini seçin.
 6. SKRU butonunu basılı tutun, B anahtarını çevirin ve SKRU kilidinden çıkarın.
 7. UOB cihaz çıkış kesicisi için B anahtarını kilide takın ve anahtarı çevirin.
 8. Cihaz çıkış kesicisini (UOB) kapatın.
 9. Bakım bypass'ı kesicisini (MBB) açın.
 10. Bakım bypass kesicisi MBB için A anahtarını çevirin ve kilitten çıkarın.
 11. A anahtarını SKRU kilidi içine yerleştirin ve anahtarı kilitli konumuna çevirin.
 12. Kontrol > İnvertör > İnvertör devrede öğesini seçin.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?