990-91379C-031

Starta från underhållsbypassdrift i ett single UPS-system med kirk-nyckel installerad

OBS: Brytaren får endast manövreras när den tillhörande brytarlampan lyser.
 1. Slå till enhetens ingångsbrytare (UIB).
  Displayen sätts på. Omstarten tar ungefär tre minuter.
 2. Slå till den statiska omkopplarens ingångsbrytare SSIB (om sådan finns).
 3. Slå till bypassbakmatningsbrytare BF2 (om närvarande).
 4. Slå till batteribrytarna.
 5. Välj Kontroll > Driftläge > Övergång till bypassdrift .
 6. Håll ner SKRU-tryckknappen, vrid och ta bort nyckel B från SKRU-förreglingen.
 7. Sätt in nyckel B i förreglingen för enhetens utgångsbrytare UOB och vrid om nyckeln.
 8. Slå till enhetens utgångsbrytare UOB.
 9. Slå från underhållsbypassbrytaren MBB.
 10. Vrid och ta bort nyckel A från förreglingen för underhållsbypassbrytaren MBB.
 11. Sätt in nyckel A i SKRU-förreglingen och vrid nyckeln till det låsta läget.
 12. Välj Kontroll > Växelriktare > Växelriktare på .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?