990-91381C-023

Spesifikasjoner

Maksimal kortslutningsgrad

Den maksimale kortslutningsgraden for vedlikeholdsbypasskabinettet er 25 kA RMS symmetrisk Icw.

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse

Se installasjonsveiledningen for UPS-systemet hvis du vil se anbefalt oppstrømsbeskyttelse.

Anbefalte kabelstørrelser

FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE
All kabling må være i overholdelse med gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter. Maksimal tillatt kabelstørrelse er 240 mm2.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

Du finner anbefalte kabelstørrelser i installasjonsveiledningen for UPSen.

Spesifikasjoner for dreiemoment

Boltstørrelse Dreiemoment
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Vedlikeholdsbypasskabinett – vekt og mål

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
GVLMBCA200K500H 175 1970 500 847

Avstand

MERK: Avstandsmålene er kun publisert for luftstrøms- og servicetilgang. Se lokale sikkerhetskoder og standarder for andre krav i lokalområdet ditt.

Vedlikeholdsbypasskabinett og UPS vist forfra

Miljø

  Drift Oppbevaring
Temperatur 0°C til 40°C  -25°C til 55°C
Relativ fuktighet 0–95 % ikke-kondenserende 0–95 % ikke-kondenserende
Beskyttelsesklasse IP20
Farge RAL 9003, glansnivå 85 %

Systemoversikt

UIB Enhetsinngangsbryter/-svitsj
SSIB Inngangssvitsj for statisk svitsj
MBB Vedlikeholdsbypassvitsj
UOB Enhetsutgangssvitsj

UPS-system med enkel forsyningskilde

UPS-system med to forsyningskilder

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?