990-91381C-023

Klargjøre UPSen for tilkopling av interne samleskinner

 1. Omplassere PE-samleskinnen i UPSen:
  1. Kople fra EMC-kabelen, EMC-kabelholderen og kablene til potensialutligningskontaktoren fra PE-samleskinnen. Legg merke til tilkoplingen av kablene på jordsamleskinnen.
  2. Fjern og avhend samleskinnen i kopper.
  3. Flytt PE-samleskinnen til den nye posisjonen.
  4. Hold tak i EMC-kabelholderen og dra forsiktig i enden av EMC-kabelen for å forlenge den. Kople EMC-kabelen til PE-samleskinnen igjen.
  5. Kople kablene til potensialutligningskontaktoren til PE-samleskinnen igjen.
 2. Bøy M-soneklaffene oppover på plastboksen. Dette er nødvendig for å få plass til de interne samleskinnene mellom vedlikeholdsbypasskabinettet og UPSen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?