990-91381C-023

Kople til strømkabler

 1. Før strømkablene gjennom toppen eller bunnen av vedlikeholdsbypasskabinettet.
 2. Kople til PE-kablene, inngangskablene, bypass-kablene (i system med to forsyningskilder), lastkablene og DC kablene. Monter kabelskoene på samleskinnene som vist.

  Enkel forsyningskilde

  To forsyningskilder

  Samling av kabelsko på samleskinne

  1. Fjærskive – leveres i sett.

  2. Flat skive (ikke inkludert).

 3. Kontroller festingen av kabelskoene.
  FORSIKTIG
  Fare for skade på utstyret
  Kontroller festingen av kabelskoene. Hvis kabelskoene beveger seg på grunn av at det trekkes i kabler, kan bolten løsne.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
 4. Monter høyre sidepanel på vedlikeholdsbypasskabinettet igjen.
 5. Omplasser beskyttelsesdekslene på høyre sidepanel. Bruk M6-skruene på nytt.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?