990-91381C-023

Klargjøre signalkabler i øvre kabelinnføringssystemer

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Du må ikke bore eller skjære hull med pakningsplatene installert, eller bore eller skjære hull i nærheten av kabinettet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
 1. Klargjøre UPSen for signalkabler:
  1. Fjern dekselet.
  2. Fjern pakningsplatene og børsteplatene fra toppen av UPSen.

   UPS vist forfra

  3. For installasjon uten installasjonsrør: Monter børsteplatene igjen.
  4. For installasjon med installasjonsrør: Bor et hull i pakningsplatene for installasjonsrør, installer installasjonsrørene og monter pakningsplatene igjen.
 2. Før signalkablene som vist for å skille Class 2/SELV-kabler fra non-Class 2/non-SELV-kabler. Et inndelingselement i kabelkanalen atskiller kablene.

  UPS vist forfra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?