990-91381-023

Kople sammen UPSen og vedlikeholdsbypasskabinettet

  1. Skyv UPSen på plass ved siden av vedlikeholdsbypasskabinettet. Juster etter den seismiske forankringen, hvis en slik finnes.
  2. Kople sammen vedlikeholdsbypasskabinettet og UPSen på fremsiden med skruer, som vist.
  3. Installer toppbeslaget. Toppbeslaget ble fjernet fra siden av vedlikeholdsbypasskabinettet tidligere.
  4. Åpne den indre døren i UPSen.
  5. Fjern de to spesialskruene fra UPSen, og bruk dem til den bakre sammenkoplingen mellom vedlikeholdsbypasskabinettet og UPSen, som vist.
QR code for this page

Var dette til hjelp?