990-91381C-023

Kople UPSen sammen med vedlikeholdsbypasskabinettet

 1. Skyv UPSen på plass ved siden av vedlikeholdsbypasskabinettet. Juster etter seismisk forankring, hvis aktuelt.
 2. Senk de fremre og bakre nivelleringsføttene på vedlikeholdsbypasskabinettet og på UPSen ved hjelp av en skiftenøkkel til de får kontakt med gulvet. Hjulene må ikke ha kontakt med gulvet. Bruk et vater for å kontrollere at kabinettet står vannrett (i vater).
  LES DETTE
  Fare for skade på utstyret
  Ikke flytt på kabinettet etter at du har senket nivelleringsføttene.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
 3. Kople sammen fremsiden av vedlikeholdsbypasskabinettet og UPSen med skruer (som vist).
 4. Installer det øvre beslaget. Du har fjernet det øvre beslaget fra siden av vedlikeholdsbypasskabinettet.
 5. Åpne den indre døren i UPSen.
 6. Fjern de to spesialskruene fra UPSen og bruk dem ved bakre sammenkopling mellom vedlikeholdsbypasskabinettet og UPSen (som vist).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?