990-91381C-023

Klargjøre signalkabler i nedre kabelinnføringssystemer

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Du må ikke bore eller skjære hull med pakningsplatene installert, eller bore eller skjære hull i nærheten av kabinettet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
  1. Fjern dekslene.
  2. Klargjøre for signalkabler:
    1. Fjern pakningsplatene.
    2. Bor eller skjær ut hull for signalkabler eller installasjonsrør i pakningsplaten. Monter installasjonsrør (ikke inkludert), hvis aktuelt.
    3. Monter pakningsplatene igjen.
  3. Før signalkablene fra UPSen inn i vedlikeholdsbypasskabinettet og ut gjennom bunnen av vedlikeholdsbypasskabinettet.
  4. Monter dekslene igjen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?