990-91381C-023

Installere samleskinner mellom UPSen og vedlikeholdsbypasskabinettet i systemer med to forsyningskilder

Samleskinnene og isolasjonsdelene leveres i et sett sammen med vedlikeholdsbypasskabinettet. Delenumrene som vises i illustrasjonene, er trykt på delene. Bruk de medfølgende M8x30-skruene og sett dreiemomentet til 17,5 Nm.

 1. Fjern de tre samleskinnene for enkel forsyningskilde.
  MERK: Ta vare på de tre samleskinnene for enkel forsyningskilde. De må brukes ved testing under oppstart av UPSen.

  UPS vist forfra

 2. Installer inngangssamleskinnene, den nøytrale samleskinnen, DC samleskinnene, isolasjonsdelen og PE-samleskinnen.

  UPS vist forfra

 3. Installer bypassamleskinnene og isolasjonsdelen.

  UPS vist forfra

 4. Installer utgangssamleskinnene og isolasjonsdelene.

  UPS vist forfra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?