990-91381C-023

Endelig installasjon

  1. Kun for to forsyningskilder: Legg til etikettene for SSIB, indikatorlampene og diagrametiketten på vedlikeholdsbypasskabinettet. Etikettene er vedlagt denne håndboken.

    Enkel forsyningskilde

    To forsyningskilder

  2. Legg til etikett 885-91965 (følger med UPSen) på vedlikeholdsbypasskabinettet.
  3. Kun for seismisk forankring: Monter det fremre seismiske forankringsbeslaget på vedlikeholdsbypasskabinettet og på UPSen. Monter de fremre seismiske beslagene på gulvet. Bruk egnet monteringsutstyr for den aktuelle gulvtypen – hulldiameteren i det fremre seismiske beslaget er ø14 mm. Minimumskravet er M12-maskinvare med styrkegrad 8,8.
  4. Lukk frontdøren på vedlikeholdsbypasskabinettet
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?