990-91460B-004

Monter skabet til kabelføring nedefra med Easy UPS 3L'en

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Undlad at bore/udskære huller, når forskruningspladerne er monteret, og undlad at bore/udskære huller tæt på skabet.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 1. Anbring UPS'en på det endelige sted med en gaffeltruck.
 2. Fjern højre sidepanel og de tre bagplader fra UPS'en. Fjern venstre sidepanel fra skabet til kabelføring nedefra.

  UPS'en og skabet til kabelføring nedefra

 3. Skub skabet til kabelføring nedefra til den endelige position på højre side af UPS'en.
 4. Sænk de forreste og bageste nivelleringsfødder på skabet til kabelføring nedefra med en skruenøgle, indtil de rører gulvet. Hjulene må ikke have kontakt med gulvet. Brug et vaterpas til sætte skabet til kabelføring nedefra i vater.
  BEMÆRK
  Risiko for skade på udstyret
  Flyt ikke skabet, efter at nivelleringsfødderne er blevet sænket.
  Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 5. Fjern beslagene (A) fra skabet til kabelføring nedefra, og kassér beslagene (A). Fjern kabelaflastningerne (B), og monter kabelaflastningerne (B) igen i ny position.
 6. Forbered til strøm- og signalkabler:
  1. Fjern den midterste frontplade, den nederste frontplade og trekantsdækslerne fra skabet til kabelføring nedefra.
  2. Fjern forskruningspladerne for signalkablerne og forskruningspladen for strømkablerne.
  3. Fjern de to hjul fra forskruningspladen til strømkablerne.
  4. Bor/udskær huller til kabler eller kabelgennemføringer i forskruningspladerne. Monter kabelgennemføringer (medfølger ikke), hvis relevant.
  5. Genmonter forskruningspladerne. Gem trekantdækslerne, den nederste frontplade og den midterste frontplade til endelig montering.
 7. Fjern bagpladen fra skabet til kabelføring nedefra.
 8. Sammenkobl skabet til kabelføring nedefra og UPS'en foran og bagpå med skruer og de medfølgende specialmøtrikker som vist.
 9. Fjern de forreste og bageste transportbeslag fra skabet til kabelføring nedefra, når sammenkoblingen er gennemført.
 10. Genmonter bagpladerne på UPS'en og skabet til kabelføring nedefra. Monter sidepanelet på højre side af skabet til kabelføring nedefra. Sidepanelet blev fjernet venstre side af skabet til kabelføring nedefra i trin 2.
 11. Før signalkablerne gennem skabet til kabelføring nedefra og ind i UPS'en. Før kablerne som vist for at adskille Class 2/SELV-kablerne fra non-Class 2/non-SELV-kablerne.
 12. Før indgangskablerne, batterikablerne, de neutrale kabler og PE-kablerne op gennem højre halvdel af skabet til kabelføring nedefra og ind i UPS'en som vist. Brug bløde kobberstrømkabler.
 13. Før bypasskablerne og udgangskablerne op gennem venstre halvdel af skabet til kabelføring nedefra og ind i UPS'en som vist. Brug bløde kobberstrømkabler.
 14. Genmonter trekantsdækslerne, den nederste frontplade og den midterste frontplade på skabet til kabelføring nedefra.
 15. Følg UPS'ens installationsmanual for at tilslutte strømkablerne.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?