990-91375C-032

การรื้อถอนหรือย้ายตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ไปยังตำแหน่งใหม่

 1. ปิดเครื่อง UPS โดยสมบูรณ์ – ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน UPS
 2. ล็อกเอาท์/แท็กเอาท์เบรกเกอร์ทั้งหมดในสวิตช์เกียร์ในตำแหน่งปิด (open)
 3. ล็อกเอาท์/แท็กเอาท์เบรกเกอร์แบตเตอรี่ทั้งหมดในสวิตช์เกียร์/โซลูชันแบตเตอรี่ในตำแหน่งปิด (Open)
 4. สำหรับโซลูชันแบตเตอรี่ที่ไม่มีเบรกเกอร์แบตเตอรี่แต่ละตัวที่ต้นทางของตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่นี้ ให้ถอดสายแบตเตอรี่ออกจากโซลูชันแบตเตอรี่
  อันตราย
  อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
  ถอดสายเคเบิลแบตเตอรี่ออกจากโซลูชันแบตเตอรี่
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
 5. เปิดประตูด้านหน้าของตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่
 6. ล็อกและแขวนป้ายที่เบรกเกอร์แบตเตอรี่ที่ปิด (Open)

  มุมมองด้านหน้าตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่

 7. คลายสกรูทั้งสามตัวและเปิดแผงด้านหน้าออก
 8. คลายสกรูฝาครอบป้องกันและยกฝาครอบป้องกันขึ้นและนำออกจากตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่

  มุมมองด้านหน้าของตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 20-80 kW

  มุมมองด้านหน้าของตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 100-200 kW

 9. วัดและตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่บัสบาร์ DC แต่ละขั้วก่อนดำเนินการต่อ
  อันตราย
  อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
  วัดและตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่บัสบาร์ DC แต่ละขั้วก่อนดำเนินการต่อ
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

  มุมมองด้านหน้าของตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 20-80 kW

  มุมมองด้านหน้าของตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 100-200 kW

 10. ถอดและถอดสายไฟทั้งหมดออกจากตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ ดูรายละเอียดใน เชื่อมต่อสายไฟฟ้า
 11. ถอดและถอดสายสัญญาณทั้งหมดออกจากตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ ดูบทต่อไปนี้สำหรับรายละเอียด
 12. ติดตั้งฝาครอบด้านในกลับเข้าที่
 13. ถอดสกรู M10 สี่ตัวออกจากผนัง และถอดตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ออกจากผนัง
  ข้อควรระวัง
  โหลดหนัก
  ตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่มีน้ำหนักมาก GVBBB630EL-1CB หนัก 35 กก., GVBBB630EL-2CB หนัก 66 กก. และ GVBBB630EL-3CB หนัก 76 กก. ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อยกตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ขึ้นอย่างปลอดภัย
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
 14. ปิดแผงด้านหน้าแบบตายตัวให้สนิท และยึดให้แน่นด้วยสกรูสามตัว
 15. ปิดและล็อคประตูด้านหน้าของตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่
 16. สำหรับการขนส่ง :
  คำเตือน
  อันตรายจากการสะดุด
  ในการเคลื่อนย้ายตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ ต้องแน่ใจว่า:
  • บุคลากรที่ปฏิบัติงานขนส่งมีทักษะที่จำเป็นและได้รับการฝึกอบรมเพียงพอ
  • ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการยกและขนส่งผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย
  • เพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์จากความเสียหายโดยใช้การป้องกันที่เหมาะสม (เช่น การห่อหรือบรรจุภัณฑ์)
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้

  ข้อกำหนดด้านการขนส่ง:

  • ติดตั้งตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ในตำแหน่งแนวนอนตรงกลางพาเลทที่เหมาะสมโดยมีขนาดพาเลทขั้นต่ำ: 840 มม. x 1220 มม. พาเลทต้องเหมาะสมกับน้ำหนักของตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ GVBBB630EL-1CB หนัก 35 กก., GVBBB630EL-2CB หนัก 66 กก. และ GVBBB630EL-3CB หนัก 76 กก.

  • ติดตั้งตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่เข้ากับพาเลทด้วยวิธีการยึดที่เหมาะสม ซึ่งสามารถทนต่อการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกระหว่างการบรรทุก การขนย้าย และการขนถ่าย

  • พาเลทสำหรับจัดส่งเดิมร่วมกับฉากยึดสำหรับการขนส่งเดิมสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ หากอยู่ในสภาพที่ไม่เสียหาย

  คำเตือน
  ลักษณะการทำงานของอุปกรณ์ที่ไม่คาดคิด
  อย่ายกตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ด้วยรถยก/รถลากพาเลทโดยตรงบนเฟรม เพราะอาจทำให้ตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่โค้งงอหรือเสียหายได้
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้
 17. ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
  • รื้อถอนตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ หรือ
  • ย้ายตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ไปยังตำแหน่งใหม่เพื่อติดตั้ง
 18. สำหรับติดตั้งตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ในตำแหน่งใหม่เท่านั้น : ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้งเพื่อติดตั้งตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ในตำแหน่งใหม่ ดู ขั้นตอนการติดตั้ง สำหรับภาพรวมการติดตั้ง การติดตั้งใหม่และการเริ่มต้นใหม่จะต้องดำเนินการโดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?