990-91379C-004

Oversigt over brugergrænseflade

Display

Oversigt over startskærmen

 1. Knap til startskærmen – tryk på denne knap på en hvilken som helst skærm for at vende tilbage til startskærmen.

 2. Knap til hovedmenu – tryk på denne knap på en hvilken som helst skærm for at få adgang til menuerne.

 3. Knap til mimisk diagram – tryk denne knap på en hvilken som helst skærm for at få adgang til det mimiske diagram

 4. Symbol for alarmstatus – tryk denne knap på en hvilken som helst skærm for at få adgang til loggen over aktive alarmer.

Du kan trykke på felterne for udgang og batteri på startskærmen for at gå direkte til sider med detaljerede oplysninger.

Mimisk diagram

Det mimiske diagram vil tilpasse sig systemkonfigurationen – de viste mimiske diagrammer er kun eksempler.

Eksempel på et enkelt UPS-system – to forsyningskilder

Den grønne strømlinje (grå på illustrationen) i det mimiske diagram viser strømflowet gennem UPS-systemet. Aktive moduler (vekselretter, ensretter, batteri, statisk bypass-switch osv.) er indrammet i grønt, og inaktive moduler er indrammet i sort. Moduler indrammet i rødt er ude af drift eller i alarmtilstand.

BEMÆRK: Det mimiske diagram viser kun én batteriafbryder, selvom der er tilsluttet og konfigureret flere batteriafbrydere til overvågning. Hvis en eller flere af de overvågede batteriafbryderne er i lukket position, vises batteriafbryderen i det mimiske diagram som lukket. Hvis alle overvågede batteriafbryderne er i åben position, vises batteriafbryderen i det mimiske diagram som åben.

I mimiske diagrammer til parallelsystemer skal du trykke på den grå UPS for at få vist det mimiske diagram på UPS-niveau.

Eksempel på parallelsystem – To forsyningskilder med individuel UIB og SSIB

Symbol for alarmstatus

Symbolet for alarmstatus (gråt i illustrationen) øverst til højre på displayet ændres afhængigt af UPS-systemets alarmstatus.

Grøn: Der er ingen alarmer i UPS-systemet.
Blå: Informationsalarm(er) findes i UPS-systemet. Tryk på symbolet for alarmstatus for at åbne loggen over aktive alarmer.
Gul: Advarselsalarm(er) findes i UPS-systemet. Tryk på symbolet for alarmstatus for at åbne loggen over aktive alarmer.
Rød: Kritisk(e) alarm(er) findes i UPS-systemet. Tryk på symbolet for alarmstatus for at åbne loggen over aktive alarmer.

Menutræ

 • Status

  • Indgang

  • Udgang

  • Bypass

  • Batteri

  • Temperatur

  • Strømmoduler

  • Parallel *

 • Logfiler

 • Kontrol *

  • Driftstilstand

  • Vekselretter

  • Lader

  • Guidede sekvenser

 • Konfiguration *

  • UPS

  • Udgang

  • Batteri

  • Højeffektivitet

  • Afbrydere

  • Kontakter og relæer

  • Netværk

  • Modbus

  • Generelt

  • Påmindelse

  • Gem/gendan

  • Opdateringsstatus

 • Vedligeholdelse

  • Lydalarm

  • Statusindikatorer

  • Afbryderlampe

  • Batteri *

  • Batterikalibrering *

  • Batteriudskiftning *

  • UPS-rapport *

 • Statistik

 • Om

 • Log af

 • Flagknap – Tryk let på denne knap for at indstille displaysproget.

Nogle menuer indeholder flere undermenuer end beskrevet i denne vejledning. Disse undermenuer er gråtonede og må kun bruges af Schneider Electric for at forhindre uønskede lastpåvirkninger. Andre menupunkter kan også være gråtonede/ikke vist på displayet, hvis de ikke er relevante for det pågældende UPS-system.

Oversigt over systemniveau-controller (SLC) og styreenhed (UC)

 1. Knapperne ON/OFF for vekselretteren

 2. USB-porte*

 3. Universel I/O*

 4. Modbus-port*

 5. USB-port (mikro-B)*

 6. Netværksport*

 7. Nulstillingsknap*

 8. Statusindikatorer*

 9. Strømforsyning til display

 10. Displayport

 11. Serviceport*

 12. Til fremtidig brug

 13. Til fremtidig brug

 14. PBUS 1*

 15. PBUS 2*

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?