990-91379C-031

Översikt över användargränssnittet

Skärm

Översikt av startbilden

 1. Hemknapp – tryck på den här knappen på valfri skärm för att återvända till startskärmen.

 2. Huvudmenyknapp – tryck på den här knappen på valfri skärm för att komma åt menyerna.

 3. Mimic-diagramknapp – tryck på den här knappen på valfri skärm för att komma åt mimic-diagrammen.

 4. Larmstatussymbol – tryck på den här knappen på valfri skärm för att komma åt den aktiva larmloggen.

Du kan trycka på utgångs- eller batterifälten på startskärmen för att gå direkt till de detaljerade mätsidorna.

Mimic-diagram

Mimic-diagrammet anpassar sig efter systemkonfigurationen – diagrammen som visas här är bara exempel.

Exempel på singel-UPS-system – dubbelmatad försörjning

Den gröna strömlinjen (grå i illustrationen) i mimic-diagrammet visar strömflödet genom UPS-systemet. Aktiva moduler (växelriktare, likriktare, batteri, statisk bypassomkopplare, etc.) har grön inramning och inaktiva moduler har svart inramning. Moduler med röd inramning är ur drift eller i larmtillstånd.

OBS: Mimic-diagrammet visar endast en batteribrytare (BB) även om fler batteribrytare har anslutits och konfigurerats för övervakning. Om en eller fler av de övervakade batteribrytarna är i det slutna läget, visas BB på mimic-diagrammet som sluten. Om samtliga batteribrytare är i det öppna läget, visas BB på mimic-diagrammet som öppen.

I mimic-diagram för parallellsystem trycker du på den grå UPS-enheten för att se mimic-diagrammet på UPS-nivå.

Exempel på parallellsystem – dubbelmatad försörjning med individuell UIB och SSIB

Larmstatussymbol

Larmstatussymbolen (grå i illustrationen) i det övre högra hörnet av skärmen förändras beroende på larmstatusen för UPS-systemet.

Grön: Inga larm föreligger i UPS-systemet.
Blå: Informationslarm föreligger i UPS-systemet. Tryck på larmstatussymbolen för att öppna den aktiva larmloggen.
Gul: Varningslarm föreligger i UPS-systemet. Tryck på larmstatussymbolen för att öppna den aktiva larmloggen.
Röd: Kritiskt larm föreligger i UPS-systemet. Tryck på larmstatussymbolen för att öppna den aktiva larmloggen.

Menyträd

 • Status

  • Ingång

  • Utgång

  • Bypass

  • Batteri

  • Temperatur

  • Kraftmoduler

  • Parallell *

 • Loggar

 • Kontroll *

  • Driftläge

  • Växelriktare

  • Laddare

  • Guidade sekvenser

 • Konfiguration *

  • UPS

  • Utgång

  • Batteri

  • Högeffektivitet

  • Brytare

  • Kontakter och reläer

  • Nätverk

  • Modbus

  • Allmänt

  • Påminnelse

  • Spara/återställ

  • Uppdateringstatus

 • Underhåll

  • Summer

  • Lysdiodsindikator

  • Brytarlampa

  • Batteri *

  • Drifttidskalibrering *

  • Byte av batteri *

  • UPS-rapport *

 • Statistik

 • Om

 • Logga ut

 • Flaggknapp – tryck på den här knappen för att ställa in visningsspråk.

I vissa menyer finns fler undermenyer än vad som beskrivs i handboken. Dessa undermenyer är gråtonade och används endast av Schneider Electric för att undvika oönskad lastpåverkan. Andra menyalternativ kan också vara gråtonade/inte synas på skärmen om de inte är relevanta eller inte har släppts än för det specifika UPS-systemet.

Översikt över systemnivåstyrenheten (SLC) och enhetsstyrenheten (UC)

 1. Knapparna ON/OFF (PÅ/AV) för växelriktaren

 2. USB-portar*

 3. Universal I/O*

 4. Modbus-port*

 5. USB-mikro-B-port*

 6. Nätverksport*

 7. Återställningsknapp*

 8. Lysdiodsindikator*

 9. Strömförsörjning till skärmen

 10. Skärmport

 11. Serviceport*

 12. För framtida användning

 13. För framtida användning

 14. PBUS 1*

 15. PBUS 2*

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?