990-91379C-023

Oversikt over brukergrensesnitt

Display

Oversikt over startskjermen

 1. Startskjermknapp – trykk på denne knappen på en vilkårlig skjerm for å gå tilbake til startskjermen.

 2. Hovedmenyknapp – trykk på denne knappen på en vilkårlig skjerm for å få tilgang til menyene.

 3. Orienteringsplan-knapp – trykk på denne knappen på en vilkårlig skjerm for å få tilgang til orienteringsplanen.

 4. Alarmstatussymbol – trykk på denne knappen på en vilkårlig skjerm for å få tilgang til loggen over aktive alarmer.

Du kan trykke på utgangs- eller batterifeltene på startskjermen for å gå direkte til de detaljerte målingssidene.

Orienteringsplan

Orienteringsplanen tilpasses systemkonfigurasjonen, så orienteringsplanene som vises her, er bare eksempler.

Eksempel på et enkelt UPS-system – to forsyningskilder

Den grønne strømlinjen (grå i illustrasjonen) i orienteringsplanen viser strømflyten i UPS-systemet. Aktive moduler (vekselretter, likeretter, batteri, statisk svitsj osv.) er innrammet i grønt, og inaktive moduler er innrammet i svart. Moduler innrammet i rødt, er ute av drift eller i en alarmtilstand.

MERK: Orienteringsplanen viser bare én batteribryter (BB), selv om flere batteribrytere er tilkoplet og konfigurert for overvåking. Hvis én eller flere av de overvåkede batteribryterne er i posisjonen lukket, vises BBen på orienteringsplanen som lukket. Hvis alle de overvåkede batteribryterne er i posisjonen åpen, vises batteribryteren på orienteringsplanen som åpen.

I orienteringsplaner for parallellsystemer trykker du på den grå UPSen for å se orienteringsplanen på UPS-nivå.

Eksempel på parallellsystem – to forsyningskilder med individuell UIB og SSIB

Alarmstatussymbol

Alarmstatussymbolet (grått i illustrasjonen) øverst til høyre på displayet endres avhengig av alarmstatusen til UPS-systemet.

Grønt: Ingen alarmer går i UPS-systemet.
Blått: Informativ(e) alarm(er) går i UPS-systemet. Trykk på alarmstatussymbolet for å åpne loggen over aktive alarmer.
Gult: Varslingsalarm(er) går i UPS-systemet. Trykk på alarmstatussymbolet for å åpne loggen over aktive alarmer.
Rødt: Kritisk(e) alarm(er) går i UPS-systemet. Trykk på alarmstatussymbolet for å åpne loggen over aktive alarmer.

Menytre

 • Status

  • Inngang

  • Utgang

  • Bypass

  • Batteri

  • Temperatur

  • Strømmoduler

  • Parallell *

 • Logger

 • Kontroll *

  • Driftsmodus

  • Vekselretter

  • Lader

  • Veiledete sekvenser

 • Konfigurasjon *

  • UPS

  • Utgang

  • Batteri

  • Høyeffektivitet

  • Brytere

  • Kontakter og reléer

  • Nettverk

  • Modbus

  • Generelt

  • Påminnelse

  • Lagre/gjenopprette

  • Oppdateringsstatus

 • Vedlikehold

  • Lydalarm

  • Status-LED-lamper

  • Bryterlampe

  • Batteri *

  • Kjøretidskalibrering *

  • Bytte batteri *

  • UPS-rapport *

 • Statistikk

 • Om

 • Logg av

 • Flaggknapp – trykk på denne knappen for å angi visningsspråk.

Noen menyer har flere undermenyer enn de som er beskrevet i denne håndboken. Disse knappene er nedtonet og kan kun brukes av Schneider Electric Service for å unngå uønsket innvirkning på lasten. Andre menyelementer kan også være nedtonet/ikke vist på displayet hvis de ikke er relevante for dette bestemte UPS-systemet.

Oversikt over systemnivåkontroller (SLC) og styreenhet (UC)

 1. ON/OFF-knapper for vekselretter

 2. USB-porter*

 3. Universell I/U*

 4. Modbus-port*

 5. USB Micro-B-port*

 6. Nettverksport*

 7. Nullstillingsknapp*

 8. Status-LED-lamper*

 9. Strømforsyning til displayet

 10. Displayport

 11. Serviceport*

 12. For fremtidig bruk

 13. For fremtidig bruk

 14. PBUS 1*

 15. PBUS 2*

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?