990-91379C-004

Konfigurer indgangskontakter

 1. Tryk på Konfiguration > Kontakter og relæer , og vælg så den indgangskontakt, du vil konfigurere.
 2. Vælg en funktion på rullelisten for den valgte indgangskontakt:
  Ingen: Ingen handling tildelt denne indgangskontakt. Generator forsyner UPS: Indgang, der angiver, at UPS'en får strøm fra en generator. Du skal også vælge reduktionen i batteriladestrømmen, når UPS'en forsynes af en generator. Indstil Batteriladestyrke under generatorforsyning til 0 % (ingen batteriladning), 10 %, 25 %, 50 %, 75 % eller 100 % (fuld batteriladning). Batteriladestyrke under generatorforsyning kan kun vælges for denne funktion.
  Jordfejl: Indgang, der angiver, at der er en jordfejl. Ventilation af batterirummet er ude af funktion: Indgang, der angiver, at ventilationen i batterirummet er ude af funktion. Når indgangen er aktiv, slås batteriladeren FRA.
  Brugerdefineret 1: Generelt input. Ekstern batteriovervågning har registreret en fejl: Indgang, der angiver, at den eksterne batteriovervågning har registreret en fejl. Når indgangen er aktiv, vil UPS'en udsende en alarm (ingen anden handling).
  Brugerdefineret 2: Generelt input. Højeffektivitetstilstand er deaktiveret: Hvis denne indgang aktiveres, forhindres UPS'en i at gå i højeffektivitetstilstand (ECO-tilstand og eConversion-tilstand) eller den vil afslutte enhver aktiv højeffektivitetstilstand.
  Eksternt energilager: alarm på lavt niveau: Indgang, der angiver, at overvågningen af eksternt energilager har registreret en mindre fejl. Eksternt signal slukker laderen: Hvis denne indgang aktiveres, vil opladeren slå FRA på et signal fra eksternt udstyr, f.eks. på et signal fra det eksterne energilager.
  Eksternt energilager: alarm på højt niveau: Indgang, der angiver, at overvågningen af eksternt energilager har registreret en større fejl. Transformertemperatur er for høj: Indgang, der angiver, at der er en alarm for høj temperatur for transformeren.
 3. Tryk på OK for at gemme indstillingerne.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?