990-91379A-004

Systemdriftstilstande

Systemdriftstilstanden angiver udgangsstatus for det komplette UPS-system, herunder den omgivende afbrydertavle, og angiver, hvilken kilde der forsyner lasten.

Vekselretterdrift

I vekselretterdrift forsynes lasten af vekselretterne. UPS-driftstilstand kan enten være normal drift eller batteridrift, når systemets driftstilstand er vekselretterdrift.

Anmodet statisk bypassdrift

Når systemet er i anmodet statisk bypassdrift, forsynes lasten af bypasskilden. Hvis der registreres en fejl, skifter systemet til vekselretterdrift eller tvungen statisk bypassdrift.

Tvungen statisk bypassdrift

Systemet er i tvungen statisk bypassdrift som følge af en kommando fra UPS-systemet, eller fordi brugeren har trykket på knappen OFF for vekselretteren på UPS'erne. Under tvungen statisk bypassdrift forsynes lasten direkte af bypasskilden med ukonditioneret strøm.

BEMÆRK: Batterierne kan ikke anvendes som alternativ strømkilde, så længe systemet er i tvungen statisk bypassdrift.

Vedligeholdelsesbypassdrift

Ved vedligeholdelsesbypassdrift forsynes lasten direkte af bypasskilden med ukonditioneret strøm.

BEMÆRK: Batterierne kan ikke anvendes som alternativ strømkilde i vedligeholdelsesbypassdrift.

ECO-tilstand

I ECO-tilstand kan systemet konfigureres til at bruge anmodet statisk bypassdrift, hvor lasten forsynes via bypass, som den foretrukne driftstilstand under foruddefinerede forhold. Den primære fordel ved ECO-tilstand er, at strømforbruget reduceres. Hvis hovedforsyningen afbrydes, skifter UPS'en til vekselretterdrift, så forsyningen af lasten ikke afbrydes.

BEMÆRK: Når indstillingerne for ECO-tilstand ændres på én af UPS'erne i parallelsystemet, deles indstillingerne til alle UPS'er i parallelsystemet.

ECOnversion-tilstand

Med ECOnversion er systemet i stand til at forsyne den aktive del af lasten via bypass. Vekselretteren holdes kørende parallelt med bypasskilden og forsyner den reaktive del af lasten. UPS'ens indgangseffektfaktor fastholdes tæt på 1, uafhængigt af lasteffektfaktoren, eftersom den reaktive del af lasten reduceres væsentligt i UPS'ens indgangsstrøm. Hvis forbindelsen til hovedforsyningen afbrydes, vil vekselretteren straks fastholde udgangsspændingen, så afbrydelser og udfald under skift fra ECOnversion-tilstand stort set elimineres.

BEMÆRK: Når indstillingerne for ECOnversion ændres på én af UPS'erne i parallelsystemet, deles indstillingerne til alle UPS'er i parallelsystemet.

FRA-tilstand

Systemet forsyner ikke lasten med strøm. Batterierne oplades, og displayet er tændt.
QR code for this page

Var dette nyttigt?