990-91379C-004

Status-LED-visning for hver UPS-driftstilstand

Hvis displayet er ude af funktion, kan du se UPS-driftstilstanden via status-LED'erne bag frontpanelet.

  • En grøn LED betyder, at funktionen er aktiv.

  • En slukket LED betyder, at funktionen er inaktiv.

  • En rød LED betyder, at funktionen er ude af funktion eller er i alarmtilstand.

Dobbeltkonvertering (normal drift)
Batteridrift (i system med to forsyningskilder med bypass tilgængelig)
Batteridrift (i system med en enkelt forsyningskilde eller system med to forsyningskilder, hvor bypass ikke er tilgængelig)
Anmodet statisk bypassdrift
Tvungen statisk bypass
ECO-tilstand
eConversion-tilstand
Fra-tilstand
Statisk bypass-standbydrift
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?