990-91379C-023

Konfigurere inngangskontakter

 1. Trykk på Konfigurasjon > Kontakter og reléer og velg inngangskontakten du vil konfigurere.
 2. Velg en funksjon fra rullegardinlisten for den valgte inngangskontakten:
  Ingen: Ingen handling tilordnet denne inngangskontakten. Generator forsyner UPS: Inngang som indikerer at UPS-enheten forsynes av en generator. Du må også velge reduksjon av batteriladestrøm mens UPS-enheten forsynes av en generator. Sett Batteriladestyrke under generator-forsyning til 0 % (ingen batteriladning), 10 %, 25 %, 50 %, 75 % eller 100 % (full batteriladning). Batteriladestyrke under generator-forsyning kan bare velges for denne funksjonen.
  Jordingsfeil: Inngang som indikerer at det har oppstått en jordingsfeil. Batteriromventilasjon fungerer ikke: Inngang som indikerer at batteriromventilasjonen ikke fungerer. Hvis denne inngangen er aktivert, slås batteriladeren AV.
  Brukerdefinert 1: Inngang for generelle formål. Ekstern batteriovervåking oppdaget en feil: Inngang som indikerer at den eksterne batteriovervåkeren har oppdaget en feil. Når inngangen er aktiv, sender UPS-enheten en alarm (ingen andre handlinger).
  Brukerdefinert 2: Inngang for generelle formål. Høyeffektivitetsmodus er deaktivert: Hvis denne inngangen er aktivert, forhindres UPS-enheten fra å gå over i høyeffektivitetsmodus (ECO-modus og eConversion-modus), eller den går ut av enhver aktiv høyeffektivitetsmodus.
  Eksternt energilager: alarm med lav alvorlighetsgrad: Inngang som indikerer at overvåkingen av det eksterne energilageret har oppdaget en mindre feil. Eksternt signal slår av laderen: Hvis denne inngangen er aktivert, slås laderen AV på et signal fra eksternt utstyr, for eksempel på et signal fra det eksterne energilageret.
  Eksternt energilager: alarm med høy alvorlighetsgrad: Inngang som indikerer at overvåkingen av det eksterne energilageret har oppdaget en alvorlig feil. Transformatortemperaturen er for høy: Inngang som indikerer at det er utløst en alarm for høy temperatur for transformatoren.
 3. Trykk på OK for å lagre innstillingene.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?