990-91379C-031

Sätt på växelriktaren

  1. Välj Kontroll > Växelriktare > Växelriktare på .
  2. Tryck OK på displayen för att bekräfta.
QR code for this page

Var det här till hjälp?