990-91379A-031

Status-LEDs vid olika UPS-driftlägen

Om displayen slutar fungera, kan du se UPS-driftläget via statuslysdioderna bakom frontpanelen.

  • Grönt ljus betyder att funktionen är aktiv.

  • Inget ljus betyder att funktionen är inaktiv.

  • Rött ljus betyder att funktionen är ur drift eller i larmtillstånd.

Normaldrift
Batteridrift (i system med dubbel matning med bypass tillgänglig)
Batteridrift (för enkelmatad försörjning eller system med dubbel matning utan tillgänglig bypass)
Begärd statisk bypassdrift
Tvingad statisk bypassdrift
ECO-läge
ECOnversion-läge
OFF-läge
Statisk bypass-standbydrift
QR code for this page

Var det här till hjälp?