990-6161A-025

Procedura montażu dla zasilacza UPS do baterii zewnętrznych

UWAGA: Modułową szafę bateryjną można instalować tylko z dala od zasilacza UPS z zewnętrznymi bateriami.

Modułowe szafy bateryjne i zdalne zasilacze UPS o mocy do maksimum 100 kW

Dwie modułowe szafy bateryjne i zdalne zasilacze UPS o mocy ponad 100 kW

Trzy modułowe szafy bateryjne i zdalne zasilacze UPS o mocy ponad 100 kW

Cztery modułowe szafy bateryjne i zdalne zasilacze UPS o mocy ponad 100 kW

UWAGA: Odległość pomiędzy modułową szafą bateryjną a zasilaczem UPS nie może przekraczać 100 m. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric w razie montażu na większą odległość.
  1. Przygotowanie do montażu.
  2. Montaż skrzynki przepustów kablowych w modułowej szafie bateryjnej.
  3. Przygotowanie modułowej szafy bateryjnej 1 na kable sygnałowe.
  4. Instalacja zestawu przeciwwstrząsowego (opcjonalnie).
  5. Połączenie modułowych szaf bateryjnych.
  6. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  7. Podłączanie kabli sygnałowych.
  8. Dodaj do produktu przetłumaczone etykiety bezpieczeństwa.
  9. Montaż końcowy.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?