990-6161A-023

Installasjonsprosedyre for UPS for eksterne batterier

MERK: Det modulære batterikabinettet kan bare installeres fjernoppstilt til en UPS for eksterne batterier.

Modulære batterikabinetter og en fjernoppstilt UPS klassifisert for maksimalt 100 kW

To modulære batterikabinetter og en fjernoppstilt UPS klassifisert over 100 kW

Tre modulære batterikabinetter og en ekstern UPS klassifisert over 100 kW

Fire modulære batterikabinetter og en ekstern UPS klassifisert over 100 kW

MERK: Avstanden mellom det modulære batterikabinettet og UPSen må ikke være mer enn 100 m. Ta kontakt med Schneider Electric for installasjoner med lengre avstand.
  1. Klargjøre for installasjon.
  2. Montere kabelføringsboksen på det modulære batterikabinettet.
  3. Klargjøre modulært batterikabinett 1 for signalkabler.
  4. Installere seismisk forankring (valgfritt).
  5. Kople sammen de modulære batterikabinettene.
  6. Gjør ett av følgende:
  7. Kople til signalkabler.
  8. Fest oversatte sikkerhetsetiketter på produktet.
  9. Endelig installasjon.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?