990-6161A-025

Przygotowanie modułowej szafy bateryjnej 1 na kable sygnałowe

Tylko do montażu z oddalonym zasilaczem UPS.

 1. Zdejmij płyty montażowe i płyty pędzlowe z przodu modułowej szafy bateryjnej 1.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • W przypadku instalacji bez przepustów kablowych: Ponownie zamontuj płyty pędzlowe.
  • W przypadku instalacji z przepustami kablowymi: Wywierć dziurę na przepusty kablowe w tylnych płytach montażowych, zamontuj przepusty kablowe i ponownie zamontuj płyty montażowe.

  Widok modułowej szafy bateryjnej 1 bez przepustów kablowych

  Widok modułowej szafy bateryjnej 1 z przepustami kablowymi

 3. Poprowadź kable sygnałowe klasy Class 2/SELV przez prawą płytę montażową/pędzlową i do modułowej szafy bateryjnej 1.
 4. Poprowadź kable sygnałowe klasy non-Class 2/non-SELV przez lewą płytę montażową/pędzlową i do modułowej szafy bateryjnej 1.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?