990-6161A-025

Podłączanie kabli sygnałowych

 1. Przypisz identyfikator do każdej modułowej szafy bateryjnej z łącznikiem poniżej wyłącznika baterii. Ustaw identyfikatory zgodnie z numeracją na rysunkach ogólnego opisu montażu w sekcji Instalacja montażu dla zasilacza UPS z wewnętrznymi bateriami lub Procedura montażu dla zasilacza UPS do baterii zewnętrznych.

  Widok z przodu modułowej szafy bateryjnej

 2. Podłącz dostarczone kable sygnałowe między wszystkimi modułowymi szafami bateryjnymi:
  1. Podłącz dostarczone kable sygnałowe 0W12908 z zacisku J8008 do zacisku J8007 na płycie 640-7572 między modułowymi szafami bateryjnymi.
  2. Podłącz dostarczone kable sygnałowe 0W76627 z zacisku J8011 do zacisku J8014 na płycie 640-7572 między modułowymi szafami bateryjnymi.
  3. Zamontuj wtyczkę terminującą (T) w nieużywanym złączu J8007 w ostatniej modułowej szafie bateryjnej.
  Modułowa szafa bateryjna 3 Modułowa szafa bateryjna 2 Modułowa szafa bateryjna 1

  Widok z przodu dwóch modułowych szaf bateryjnych

 3. W przypadku montażu z sąsiednim zasilaczem UPS:
  1. Podłącz kabel sygnałowy 0W12908 do zacisku J8008 na płycie 640-7572 w modułowej szafie bateryjnej 1, poprowadź przez prawą stronę i postępuj zgodnie z instrukcją montażu zasilacza UPS, aby połączyć kable sygnałowe w zasilaczu UPS.
  2. Podłącz dostarczony kabel sygnałowy 0W76627 do zacisku J8011 na płycie 640-7572 w modułowej szafie bateryjnej 1, poprowadź przez prawą stronę i postępuj zgodnie z instrukcją montażu zasilacza UPS, aby połączyć kable sygnałowe w zasilaczu UPS.
 4. Tylko do instalacji z oddalonym zasilaczem UPS:
  1. Podłącz kable sygnałowe do zacisku J8008 na płycie 640-7572 w modułowej szafie bateryjnej 1, poprowadź przez prawą stronę i w górę modułowej szafy bateryjnej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcją montażu zasilacza UPS, aby połączyć kable sygnałowe w zasilaczu UPS.
   UWAGA: Dostarczony kabel sygnałowy 0W12908 nie jest wystarczająco długi do instalacji z oddalonym zasilaczem UPS. Kabel sygnałowy o długości 5 metrów (0J-0W4527) lub kabel sygnałowy o długości 50 metrów (0J-0W3758) można zamówić w firmie Schneider Electric. W celu uzyskania kabli o innej długości skontaktuj się z firmą Schneider Electric. Ten kabel sygnałowy jest sklasyfikowany jako Class 2/SELV.
  2. Podłącz kable sygnałowe do zacisku J8011 na płycie 640-7572 w modułowej szafie bateryjnej 1, poprowadź przez lewą stronę i w górę modułowej szafy bateryjnej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcją montażu zasilacza UPS, aby połączyć kable sygnałowe w zasilaczu UPS.
   UWAGA: Dostarczony kabel sygnałowy 0W76627 nie jest wystarczająco długi do instalacji z oddalonym zasilaczem UPS. Ponownie użyj złączy dostarczonego kabla sygnałowego 0W76627, aby uzyskać nowe kable sygnałowe o prawidłowej długości. Ten kabel sygnałowy jest sklasyfikowany jako non-Class 2/non-SELV.

   Kabel sygnałowy dla zasilacza UPS z bateriami wewnętrznymi

   Kabel sygnałowy dla zasilacza UPS z bateriami zewnętrznymi

  Widok z przodu modułowej szafy bateryjnej 1 do instalacji z oddalonym zasilaczem UPS

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?