990-6161A-031

Förbered modulärt batteriskåp 1 för signalkablar

Endast för installation med externt placerad UPS.

 1. Ta bort genomföringsplattorna och de bakre borstplattorna från framsidan av modulärt batteriskåp 1.
 2. Gör något av följande:
  • För installation utan kabelkanaler: Återmontera borstplattorna.
  • För installation med kabelkanaler: Borra ett hål i genomföringsplattorna för kabelkanalen, installera kabelkanalen och återmontera genomföringsplattorna.

  Modulärt batteriskåp 1 utan kabelkanal

  Modulärt batteriskåp 1 med kabelkanal

 3. Dra Class 2/SELV-signalkabeln genom den högra genomförings-/borstplattan och in i modulärt batteriskåp 1.
 4. Dra non-Class 2/non-SELV-signalkabeln genom den vänstra genomförings-/borstplattan och in i modulärt batteriskåp 1.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?