990-6161A-031

Sammankoppla modulärt batteriskåp 1 och intilliggande (dockad) UPS

Använd monteringssats 0H-220042 och monteringssatsen för jordbävningsskydd GVSOPT016 (option) för denna procedur.
 1. Ta bort den statiska omkopplaren.
 2. För in UPS:en i läge. Om jordbävningskit är aktuellt så se till att det bakre fästet sitter ihop med den bakre skenan.
  1. Sänk de främre och bakre nivåfötterna med en skiftnyckel tills de når golvet. Observera att UPS:en måste matcha höjden på det modulära batteriskåpet 1. Använd ett vattenpass för att bekräfta att UPS:en står rakt.
 3. För in modulärt batteriskåp 1 i läge. Om jordbävningskit är aktuellt så se till att det bakre fästet sitter ihop med den bakre skenan.
  1. Sänk de främre och bakre nivåfötterna med en skiftnyckel tills de når golvet. Använd ett vattenpass för att bekräfta att modulärt batteriskåp 1 står rakt.
  OBS!
  Risk för utrustningsskador
  Flytta inte skåpet efter att nivåfötterna har sänkts.
  Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
 4. Endast för jordbävningskit: Installera de två sammankopplingsfästena mellan modulärt batteriskåp 1 och UPS:en.

  Modulärt batteriskåp 1 och UPS:en

 5. Installera sammankopplingsskruvarna mellan modulärt batteriskåp 1 och UPS:en.
 6. Installera sammankopplingsplattorna på toppen och botten mellan modulärt batteriskåp 1 och UPS:en.
 7. Sätt tillbaka den statiska omkopplaren.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?