990-6161A-031

Sammankoppla de modulära batteriskåpen

Använd monteringssats 0H-220042 och monteringssatsen för jordbävningsskydd GVSOPT016 (option) för denna procedur.
 1. För in det modulära batteriskåpet längst till höger på plats.
  1. Sänk de främre och bakre nivåfötterna på det modulära batteriskåpet med en skiftnyckel tills de når golvet. Använd ett vattenpass för att bekräfta att skåpet står rakt.
  OBS!
  Risk för utrustningsskador
  Flytta inte skåpet efter att nivåfötterna har sänkts.
  Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
 2. Upprepa föregående steg för vart och ett av de modulära batteriskåpen.
 3. Endast för jordbävningskit: Montera de två sammankopplingsfästena mellan de modulära batteriskåpen.
 4. Montera sammankopplingsskruvarna mellan de modulära batteriskåpen.
 5. Installera sammankopplingsplattorna på toppen och botten mellan de modulära batteriskåpen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?