990-6161A-031

Modulärt batteriskåp – specifikationer

OBS!
risk för skador på utrustningen
Se UPS installationshandboken för detaljerade uppgifter om UPS-systemet.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Högst fyra modulära batteriskåp kan anslutas till en UPS.

Antal batteriblock 40
Högsta antal batteristrängar 9
Nominell batterispänning (VDC) 480
Nominell hållspänning (VDC) 545
Maximal snabbladdningsspänning (VDC) 572
Temperaturkompensation Aktiverad
Slutspänning vid urladdning och full last (VDC) 384
Maximal batteriström (A) 271
Maximal kortslutningstålighet 10 kA

Utlösningsinställningar för batteribrytare

Brytartyp JDF36250
Ir-inställning 250 (fast)
Im-inställning 1250

Rekommenderade kabeldimensioner för 380/400/415 V

FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella och/eller elektriska regler.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBS: Överströmsskydd ska tillhandahållas av andra.

Kabelstorlekarna i denna manual är baserade på tabell B.52.3 och tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52 med följande förutsättningar:

  • 90 °C ledare

  • En omgivningstemperatur på 30 °C

  • Användning av kopparledare

  • Installationsmetod C

PE-kabelstorlek är baserad på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.

Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C ska större ledare väljas i enlighet med IEC:s korrigeringsfaktorer.

DC+/DC- (mm2) 70
DC PE (mm2) 35

Rekommenderade kabeldimensioner för 200/208/220/480 V

FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella och/eller elektriska regler.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Kabelstorlekarna i denna manual är baserade på tabell 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC) med följande förutsättningar:

  • 90 °C (194 °F) THHN-ledare (75 °C (167 °F) avslutning)

  • En omgivningstemperatur på 30 °C (86 °F)

  • Användning av kopparledare

Skyddsledare (PE i den här manualen) är dimensionerade i enlighet med NEC, artikel 250.122 och tabell 250.122.

Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C (86 °F), ska större ledare väljas i enlighet med NEC:s korrigeringsfaktorer.

DC+/DC- (AWG/kcmil) 3/0
DC PE (AWG/kcmil) 4

Rekommenderad storlek för bultar och kabelskor

OBS!
risk för utrustningsskador
Använd endast UL-godkända kompressionskabelskor.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Koppar – kabelskor med ett hål

Kabelstorlek Bultstorlek Typ av kabelskor Kontaktpressningsverktyg Form
4 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gray P29
3/0 AWG M8 x 25 mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 Orange P50

Koppar – kabelskor med två hål

Kabelstorlek Bultstorlek Typ av kabelskor Kontaktpressningsverktyg Form
4 AWG M8 x 25 mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 Gray P29
3/0 AWG M8 x 25 mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 Orange P50

Momentspecifikationer

Bultstorlek Vridmoment
M4 1,7 Nm (0,17 kgf-m)
M5 2,2 Nm (0,22 kgf-m)
M6 5 Nm (0,51 kgf-m)
M8 17,5 Nm (1,78 kgf-m)
M10 30 Nm (3,04 kgf-m)

Modulärt batteriskåp – vikt och dimensioner

Kommersiell referens Vikt i kg (pund) Höjd mm (tum) Bredd i mm (tum) Djup i mm (tum)
GVSMODBC9
– Tom
– Med nio batteristrängar

186 (410)
1338 (2950)
1970 (77,56) 550 (21,65) 847 (33,35)
OBS: En batterimodul väger cirka 32 kg (70,5 pund).

Utrymme

OBS: Utrymmesdimensionerna gäller endast för luftflöde och serviceåtkomst. Se lokala regelverk och föreskrifter för ytterligare krav i ditt lokalområde.
OBS: Det behövs minst 150 mm (5,91 tum) utrymme baktill.

Miljö

  Drift Lagring
Temperatur 0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F) -15 °C till 40 °C (5 °F till 104 °F)
Relativ luftfuktighet 0–95 % icke-kondenserande 10–80 % icke-kondenserande
Höjd 0–3 000 m (0–10 000 fot)  
Skyddsklass IP20
Färg RAL 9003, glansnivå 85 %
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?