990-6161A-031

Installera jordbävningsskydd (Option)

Använd monteringssats för jordbävningsskydd GVSOPT016 (option).
 1. För installation med intilliggande skåp: Anslut de bakre förankringsenheterna med sammankopplingsplattan. Upprepa steget för alla förankringsenheter för intilliggande skåp.

  Vy bakifrån av installation med intilliggande skåp

 2. Sätt fast den bakre förankringsenheten i golvet. Använd lämplig bult för golvtypen – håldiametern i de bakre fästena är ø13 mm. Minimikravet är bult M12 med hårdhet 8.8.

  Vy bakifrån av installation med intilliggande skåp

 3. Ta bort alla skruvar och sammankopplingsplattan.

  Vy bakifrån av installation med intilliggande skåp

 4. Ta bort förankringsbeslagen.

  Vy bakifrån av installation med intilliggande skåp

 5. För installation med intilliggande skåp: Sätt tillbaka sammankopplingsplattan.

  Vy bakifrån av installation med intilliggande skåp

 6. Ta bort de två transportbeslagen och de angivna bultarna från baksidan av det modulära batteriskåpet.

  Vy bakifrån av modulärt batteriskåp

 7. Installera den bakre skenan på det modulära batteriskåpet med de medföljande M8-bultarna.

  Vy bakifrån av modulärt batteriskåp

 8. För in det modulära batteriskåpet så att den bakre skenan sitter ihop med de bakre fästena. Den främre skenan monteras i det sista monteringssteget.

  Vy bakifrån av modulärt batteriskåp

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?