990-6161A-031

Installera kabelboxen på det modulära batteriskåpet

Endast för installation med externt placerad UPS.

UPS märkt för maximalt 100 kW: Utför stegen nedan på modulärt batteriskåp 1.

UPS märkt över 100 kW: Utför stegen nedan på samtliga modulära batteriskåp med externa kraftkablar.

 1. Ta bort kabelboxen från det modulära batteriskåpets baksida.

  Modulärt batteriskåp sett bakifrån

 2. Ta bort den övre eller undre genomföringsplattan från kabelboxen.
 3. Borra/stansa hål för kraftkablar/kabelkanaler i den övre eller undre genomföringsplattan. Montera kabelkanaler (ingår ej) om tillämpligt.
  FARA
  fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
  Borra eller stansa inte hål för kablar eller genomföringar med monteringsplattorna installerade. Borra eller slå inte i hål i monteringsplattorna i närheten av skåpet.
  Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
 4. Återinstallera den övre eller undre genomföringsplattan på kabelboxen.
 5. Installera kabelboxen på det modulära batteriskåpet. Observera att kabelboxen är installerad i omvänd position.

  Modulärt batteriskåp sett bakifrån

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?