990-91216D-023

Monter det parallelle panelet for vedlikeholdsbypass på veggen

FORSIKTIG
Risiko for personskade eller skade på utstyret
 • Monter det parallelle panelet for vedlikeholdsbypass på en vegg eller et rack som har en robust struktur og kan tåle enhetens vekt.
 • Bruk egnet maskinvare for veggen/racket.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
 1. Mål og marker de fire monteringshullene på veggen.

  GVSBPAR10K30H

  GVSBPAR40K50H

  GVSBPAR60K120H

   
 2. Bor hull på hvert av de fire markeringsstedene og monter forankringsboltene.
 3. Fjern skruene og åpne den indre døren i det parallelle panelet for vedlikeholdsbypass.
 4. Monter det parallelle panelet for vedlikeholdsbypass på veggen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?