990-91216D-023

Kople til signalkablene for Easy UPS 3S og Easy UPS 3M

MERK: Før signalkablene separat fra strømkablene og før Class 2/SELV-kablene separat fra non-Class 2/non-SELV-kablene.
 1. Fjern de tre bryterindikatorlampene og tilhørende bryterindikatorlampeetiketter fra panelet for vedlikeholdsbypass. Bryterindikatorlamper støttes ikke for Easy UPS 3S og Easy UPS 3M.
 2. Installer tre runde blindplugger (følger ikke med) i hullene i den indre døren.
 3. På kontrollterminalblokken fjerner du de interne tilkoplingene for bryterindikatorlampene (pinne 1–6).
 4. På kontrollterminalblokken endrer du den interne tilkoplingen for MBB-meldekontaktene (pinne 11–14) fra Normalt lukket (NC) til Normalt åpen (NO).
 5. Kople non-Class 2/non-SELV-signalkabler fra kontrollteminalblokken i det parallelle panelet for vedlikeholdsbypass til UPS 1 og UPS 2. Følg en av disse fremgangsmåtene:
  • For Easy UPS 3S: Kople til J5 i UPS-ene ELLER til J6 og J7 i UPS-ene.
  • For Easy UPS 3M: Kople til J8 i UPS-ene.

  Easy UPS 3S

  Easy UPS 3S

  Easy UPS 3M

   
 6. Stram til slakke signalkabler og fest signalkablene til kabelavlasterne.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?