990-91260D-022

De UPS buiten bedrijf stellen of naar een nieuwe locatie verplaatsen

 1. Schakel de UPS volledig uit – volg de instructies in de bedieningshandleiding van de UPS.
 2. Volg de lockout/tagout-procedure om de batterijschakelaar (BB) in de open positie (UIT) te zetten op de UPS.
 3. Volg de lockout/tagout-procedure om alle schakelaars op het onderhoudsbypasspaneel/in de schakelinrichting in de open positie (UIT) te zetten.
 4. Verwijder het voorpaneel van de UPS.
 5. Volg de lockout/tagout-procedure om de interne onderhoudsschakelaar (IMB) in de open (UIT) positie te zetten.
 6. Verwijder de vermogensmodule van de UPS:
  VOORZICHTIG
  Zware belasting
  Vermogensmodules zijn zwaar en moeten door twee personen worden opgetild.
  • De vermogensmodule van 20 kW weegt 25 kg (55 lbs).
  Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.
  1. Pull the power module halfway out. A locking mechanism prevents the power module from being pulled all the way out.
  2. Maak de vergrendeling los door op de ontgrendelingsknop aan beide kanten van de vermogensmodule te drukken en verwijder de vermogensmodule.
  3. Plaats een vulplaat (indien beschikbaar) voor de lege sleuf van de vermogensmodule.
  4. Bewaar de vermogensmodules op een veilige plek tot deze opnieuw moeten worden geïnstalleerd.
   WAARSCHUWING
   risico op beschadiging van apparatuur
   • Bewaar de vermogensmodules bij een omgevingstemperatuur van -15 tot 40 °C (5 tot 104 °F), 10-80% niet-condenserend vocht.
   • Sla de vermogensmodules op in hun originele beschermende verpakking.
   Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.
 7. Verwijder de batterijplaat.
 8. Koppel de batterijklemmen los van de voorkant van alle batterijmodules.
  GEVAAR
  Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
  Batterijen kunnen gevaar voor elektrische schokken en een hoge kortsluitstroom opleveren. Bij het hanteren van batterijen dient u dan ook de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:
  • Onderhoud en reparaties aan batterijen mogen alleen worden uitgevoerd door of onder toezicht van bevoegde personen met kennis van batterijen en de daarbij behorende voorzorgsmaatregelen. Houd onbevoegde personen uit de buurt van batterijen.
  • Gooi defecte batterijen niet op een vuur, vanwege gevaar op ontploffing.
  • Batterijen niet openen, wijzigen of beschadigen. Vrijgekomen elektrolyt is schadelijk voor de huid en ogen. De stoffen kunnen giftig zijn.
  • Leg horloges, ringen en andere metalen voorwerpen weg.
  • Gebruik geïsoleerd gereedschap.
  • Draag een veiligheidsbril, geïsoleerde handschoenen en veiligheidsschoenen.
  • Leg geen gereedschap of metalen onderdelen op batterijen.
  • Zet de batterijschakelaar (BB) in de open positie (UIT) voordat u deze procedure start.
  Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
 9. Verwijder de batterijmodules uit de twee bovenste rijen. Laat de batterijmodules in de twee onderste rijen zitten om de stabiliteit van het gewicht te vergroten.
  VOORZICHTIG
  Zware belasting
  Batterijmodules zijn zwaar en moeten door twee personen worden opgetild.
  • De batterijmodule weegt 30 kg (66 lbs).
  Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.
  1. Verwijder de schroef van de handgreep van de batterijmodule en draai de handgreep naar boven.
  2. Trek de batterijmodule voorzichtig uit de sleuf.
  3. Bewaren voor terugplaatsen.
   WAARSCHUWING
   risico op beschadiging van apparatuur
   • Als het UPS-systeem voor lange periode wordt gedeactiveerd, is het raadzaam het UPS-systeem ten minste elke maand 24 uur lang van stroom te voorzien. Hierdoor worden de geïnstalleerde batterijmodules opgeladen, waardoor onherstelbare schade door diepe ontlading wordt voorkomen.
   • Bewaar de batterijmodules bij een omgevingstemperatuur van -15 tot 40 °C (5 tot 104 °F).
   • Bewaar de batterijmodules in hun originele beschermende verpakking.
   • Batterijmodules die bij een temperatuur van -15 tot 25 °C (5 tot 77 °F) worden bewaard, moeten elke zes maanden worden opgeladen om schade door diepe ontlading te voorkomen. Batterijmodules die bij een temperatuur van meer dan 25 °C (77 °F) worden bewaard, moeten met kortere tussenpozen worden opgeladen.
   Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.
 10. Verwijder de achterplaten van de UPS.

  Achteraanzicht van de UPS

 11. Meet en controleer dat er GEEN spanning staat op elke ingangs-/bypass-/uitgangsklem voordat u verdergaat.
  GEVAAR
  GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
  Meet en controleer dat er GEEN spanning staat op elke ingangs-/bypass-/uitgangsklem voordat u verdergaat.
  Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

  Achteraanzicht van UPS

 12. Ontkoppel en verwijder alle stroomkabels van de UPS. Plaats de achterplaten terug op de UPS. Zie De stroomkabels aansluiten voor details.
 13. Verwijder de bovenplaat van de UPS.
 14. Ontkoppel en verwijder alle signaaldraden van de boven- en voorkant van de UPS.

  Bovenaanzicht van de UPS

 15. Plaats alle verwijderde platen en dekplaten terug. Zie Laatste installatiestappen voor details.
 16. Verwijder de seismische voorste verankeringsbeugel/voorste transportbeugel van de UPS. Bewaren voor terugplaatsen.

  Vooraanzicht van de UPS met voorste transportbeugel

  Vooraanzicht van de UPS met seismische voorste verankeringsbeugel

 17. Als de achterste transportbeugel beschikbaar is, installeer deze dan aan de achterkant van de UPS voor meer stabiliteit.
  VOORZICHTIG
  Kantelgevaar
  ALS de achterste transportbeugel niet is geïnstalleerd, kan de UPS gemakkelijk kantelen. Met zorg verplaatsen.
  Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.
 18. Plaats het voorpaneel terug op de UPS:
  1. Steek de twee uitsteeksels aan de onderkant van het voorpaneel in de UPS door het te kantelen.
  2. Verbind de strip van het voorpaneel opnieuw met de UPS.
  3. Sluit het voorpaneel en zet het vast met de twee vergrendelknoppen.
 19. Draai de voetjes van de UPS omhoog tot de zwenkwieltjes volledig contact maken met de vloer.
 20. U kunt de UPS nu verplaatsen door deze met behulp van de zwenkwieltjes over de vloer te rollen.
  WAARSCHUWING
  Gevaar voor KANTELEN
  • De zwenkwieltjes van de UPS zijn uitsluitend voor transport over vlakke, egale, harde en horizontale oppervlakken.
  • De zwenkwieltjes van de UPS zijn bedoeld voor transport over korte afstanden (d.w.z. binnen hetzelfde gebouw).
  • Ga langzaam en let goed op het vloeroppervlak en de balans van de UPS.
  Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.
 21. Verwijder, indien aanwezig, de achterste seismische verankeringsbeugel van de UPS en maak de seismische verankeringen los van de vloer. Bewaren voor terugplaatsen. Zie De seismische verankering installeren (optie) voor details.
 22. Voor transport over langere afstanden of in omstandigheden die niet geschikt zijn voor de zwenkwieltjes van de UPS:
  WAARSCHUWING
  Gevaar voor KANTELEN
  Voor transport over langere afstanden of in omstandigheden die niet geschikt zijn voor de zwenkwieltjes van de UPS moet u ervoor zorgen dat:
  • het personeel dat het transport uitvoert over de benodigde vaardigheden beschikt en voldoende is opgeleid;
  • geschikt gereedschap wordt gebruikt om de UPS veilig op te tillen en te vervoeren;
  • het product tegen schade wordt beschermd door de juiste bescherming te gebruiken (zoals een verpakking).
  Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.

  Vereisten voor transport:

  • Bevestig de UPS verticaal in het midden van een geschikte pallet met de volgende minimale palletafmetingen: 684 mm x 1040 mm (27 in x 41 in)). De pallet moet geschikt zijn voor het gewicht van de UPS (230 kg (507 lbs) zonder vermogensmodule en zonder de twee onderste rijen batterijmodules in de UPS).

  • Gebruik geschikte bevestigingsmiddelen om de UPS aan de pallet vast te zetten.

  • De originele transportpallet kan samen met de originele transportbeugels opnieuw worden gebruikt, mits deze in onbeschadigde staat zijn.

  GEVAAR
  Gevaar voor KANTELEN
  • De UPS moet onmiddellijk nadat deze op de pallet is geplaatst, op de juiste manier aan de pallet worden bevestigd.
  • De bevestigingsmiddelen moeten sterk genoeg zijn om bestand te zijn tegen trillingen en schokken tijdens het laden, transporteren en lossen.
  Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
  WAARSCHUWING
  Onverwacht gedrag van apparatuur
  De UPS niet met een vorkheftruck/pallettruck rechtstreeks aan het frame opheffen, omdat dit het frame kan verbuigen of beschadigen.
  Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.
 23. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Stel de UPS buiten gebruik, OF
  • Verplaats de UPS naar een nieuwe locatie om deze te installeren.
 24. Alleen voor het installeren van de UPS op een nieuwe locatie: Volg de installatiehandleiding om de UPS op de nieuwe locatie te installeren. Zie Installatieprocedure voor een installatie-overzicht. Inbedrijfstelling mag alleen door Schneider Electric worden uitgevoerd.
  GEVAAR
  GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
  Inbedrijfstelling mag alleen door Schneider Electric worden uitgevoerd.
  Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?