990-91260D-022

Installatie voorbereiden

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Boor of stans geen gaten uit voor kabels of kabelgeleidingen terwijl de wartelplaat is geïnstalleerd, en boor of stans niet dicht bij de UPS.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
OPMERKING: Leid de signaalkabels afzonderlijk van de stroomkabels en leid de Class 2/SELV-kabels afzonderlijk van de non-Class 2/non-SELV-kabels.
 1. Verwijder het voorpaneel.
 2. Verwijder de dekplaat van de bovenkant:
  1. Verwijder de schroeven en kantel de voorkant van de bovenplaat naar boven.
  2. Schuif de bovenplaat naar achteren om deze te verwijderen. De uitsteeksels aan de achterkant van de bovenplaat moeten uit de sleuven aan de achterkant van de UPS worden gehaald.
 3. Verwijder de batterijplaat. Koppel de batterijklemmen los van de voorkant van de batterijmodules.
 4. Verwijder de achterste wartelplaten en de achterste borstelplaten van de UPS. Deze zijn bedoeld voor de routering van signaalkabels.

  Achteraanzicht van de UPS

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Voor installatie zonder kabelgeleiding: Plaats de borstelplaten terug.
  • Voor installatie met kabelgeleiding: Boor een gat in de wartelplaten voor kabelgeleiding, installeer de kabelgeleiding en plaats de wartelplaten terug.
 6. Leid de non-Class 2/non-SELV-signaalkabels door de borstel-/wartelplaat linksachter de UPS in.

  Bovenaanzicht van de UPS zonder kabelgeleiding

  Bovenaanzicht van de UPS met kabelgeleiding

 7. Leid de Class 2/SELV-signaalkabels door de borstel-/wartelplaat midden achter de UPS in.
 8. Leid de externe communicatiekabels die op de controllerbox worden aangesloten, via de borstel-/wartelplaat rechtsachter en door de kabelgoot naar de voorkant van de UPS.
 9. Verwijder de linkerwartelplaat van de achterkant van de UPS.

  Achteraanzicht van de UPS

 10. Boor/stans gaten voor stroomkabels/kabelgeleidingen uit in de wartelplaat. Installeer kabelgeleidingen (niet meegeleverd), indien van toepassing.
 11. Verwijder de plaat rechtsachter voor gemakkelijkere toegang.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?