990-91317B-031

Uppfyller följande standarder:

Säkerhet IEC 62040-1: 2008-06, 1:a upplagan avbrottsfri kraft (UPS) – Del 1: Allmänna och säkerhetskrav för UPS
IEC 62040-1: 2013-01, 1:a upplagan, ändring 1
UL 1778 5:e upplagan
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2: 2005-10, 2:a upplagan avbrottsfri kraft (UPS) – Del 2: Kraven på elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) C2
FCC del 15 del B, klass A
IEEE C62.41-1991 platskategori B2, IEEE-rekommenderad praxis vid överspänning i lågspänningsströmkretsar
Transport IEC 60721-4-2 Nivå 2M1
Seismisk ICC-ES AC 156 (2015): OHSPD Förhandsgodkänd; Sds=1,33 g för z/h=1 och Sds=1,63 g för z/h=0; Ip=1,5

Prestanda

Prestanda i enlighet med: IEC 62040-3: 2011-03, 2:a upplagan avbrottsfri kraft (UPS) – Del 3: Metod för att specificera prestanda och testkrav.

Klassificering av utgångsprestandan (enligt IEC 62040-3, paragraf 5.3.4): VFI-SS-111

QR code for this page

Var det här till hjälp?