990-5913D-011

Virtakaapeleiden kytkeminen

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Suorita UPSin täydellinen virrankatkaisu ennen kuin liität tasavirta- ja akkukaapelit perusakkukaappiin.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
 1. Poista liittimen suojus akkukatkaisijan vasemmalta puolelta.
 2. Vie suojamaadoituskaapeli perusakkukaapin pohjan läpi ja kytke se.

  GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

  GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

 3. Vie tasavirtakaapelit perusakkukaapin pohjan läpi ja kytke ne (DC+, DC–). Käytä erikseen ostettavia lukitusaluslevyjä tasavirtakaapeleiden kytkemisessä.
 4. Kiinnitä liittimen suojus takaisin paikalleen akkukatkaisijan vasemmalle puolelle.
 5. Kiinnitä katkaisijan suojalevyt takaisin paikoilleen.
 6. Yhdistä perusakkukaappien kunkin hyllyn akut toisiinsa mukana toimitetuilla kuparikiskoilla tai -kaapeleilla ja liitä akkukatkaisijan oikealle puolelle. Tarkista perusakkukaapin etuluukun sisäpuolella oleva liitäntäkaavio.
  VAARA
  Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
  Akut saattavat aiheuttaa sähköiskun ja suuren oikosulkuvirran. Akkuja käsiteltäessä on suoritettava seuraavat varotoimenpiteet:
  • Riisu kello, sormukset ja muut metalliesineet.
  • Käytä työkaluja, joiden kädensijat on eristetty.
  • Käytä suojalaseja, -käsineitä ja -jalkineita.
  • Älä aseta akkujen päälle työkaluja tai metalliosia.
  • Irrota varaaja, ennen kuin kytket tai irrotat akun navat.
  • Tarkista, onko akku maadoitettu tahattomasti. Jos maadoitus on tahaton, katkaise virtalähteen yhteys maahan. Maadoitetun akun koskettaminen saattaa aiheuttaa sähköiskun ja palovammoja suuren oikosulkuvirran vuoksi. Sähköiskun todennäköisyyttä voidaan vähentää, jos maakosketus poistetaan pätevän henkilön suorittaman asennuksen ja huoltotoimenpiteiden ajaksi (laitteissa ja etäakkutarvikkeissa, joissa ei ole maadoitettua syöttöpiiriä).
  Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?