990-91260D-031

Specifikationer

Specifikationer för ingång

UPS-storlek 10 kW 15 kW 20 kW
Spänning (V) 200/208/220 380/400/415 380/400/415 380/400/415 480
Anslutningar

4-ledare (L1, L2, L3, N, G) WYE (enkelmatad strömförsörjning)
3-ledare (L1, L2, L3, G) WYE (dubbelmatad strömförsörjning)

4-ledare (L1, L2, L3, N, PE) WYE (enkel matning)
3-ledare (L1, L2, L3, PE) WYE (dubbel matning)* *

3-ledare (L1, L2, L3, G) WYE eller 4-ledare (L1, L2, L3, N, G) WYE (enkelmatad strömförsörjning)
3-ledare (L1, L2, L3, G) WYE (dubbelmatad strömförsörjning)*

Inspänningsområde (V)

200 V: 170–230
208 V: 177–239
220 V: 187-253

380 V: 331–437
400 V: 340–460
415 V: 353–477

408–552

Frekvensområde (Hz)

40–70

Nominell ingångsström (A)

31/30/28

16/15/14

24/22/22

32/30/29

25

Maximal ingångsström (A)

38/37/35

20/19/18

29/28/27

39/37/36

31

Strömbegränsning ingång (A)

40/38/36

21/20/19

30/29/28

39/37/36

31

Ingående effektfaktor

0,99 vid last över 50 %
0,95 för last större än 25 %

Total harmonisk distorsion (THDI)

<3 % vid full linjär last (symmetrisk)

Minimal kortslutningstålighet Beroende på uppströmsskydd. Se avsnittet för Rekommenderat uppströmsskydd för 400 V för mer information.
Maximal kortslutningstålighet

65 kA RMS

Skydd

Inbyggt bakmatningsskydd och säkringar

Ingångsrampfunktion

Programmerbar och adaptiv, 1–40 sekunder

Specifikationer för bypass

UPS-storlek 10 kW 15 kW 20 kW
Spänning (V) 200/208/220 380/400/415 380/400/415 380/400/415 480
Anslutningar

4-ledare (L1, L2, L3, N, G) WYE

4-ledare (L1, L2, L3, N, PE) WYE

3-ledare (L1, L2, L3, G) WYE eller 4-ledare (L1, L2, L3, N, G) WYE*

Inspänningsområde (V)

200 V: 180–220
208 V: 187–229
220 V: 198–242

380 V: 342–418
400 V: 360–440
415 V: 374–457

432–528

Frekvensområde (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (väljs av användaren)

Nominell bypasström (A)

30/29/28

16/16/15

24/23/22

32/29/28

25

Nominell neutralström (A)

50/48/45

26/25/24

39/37/36

53/50/48

42

Minimal kortslutningstålighet Beroende på uppströmsskydd. Se avsnittet för Rekommenderat uppströmsskydd för 400 V för mer information.
Maximal kortslutningstålighet *

65 kA RMS

Skydd

Inbyggt bakmatningsskydd och säkringar
Interna säkringsspecifikationer: 160 A, smältpunkt 2,68 kA2s

Specifikationer för utgång

OBS: Antalet utgångsanslutningar måste överensstämma med antalet ingångsledningar i system med enkelmatad strömförsörjning eller bypassledningar i system med dubbelmatad strömförsörjning.

UPS-storlek

10 kW 15 kW 20 kW

Spänning (V)

200/208/220

380/400/415

380/400/415

380/400/415

480
Anslutningar

4-ledare (L1, L2, L3, N, G)

4-ledare (L1, L2, L3, N, PE)

3-ledare (L1, L2, L3, G, GEC)*) eller 4-ledare (L1, L2, L3, N, G)

Utspänningsnoggrannhet

Symmetrisk last ± 1%
Asymmetrisk last ± 3%

Överlastkapacitet

150 % i 1 minut (vid normal drift)
125 % i 10 minuter (vid normal drift)
125 % i 1 minut (vid batteridrift)
För 200/208/220/480 V: 125% kontinuerlig (bypassdrift)
För 380/400/415 V: 110 % kontinuerlig (bypassdrift)
1 000 % i 100 millisekunder (bypassdrift)

Dynamisk lastrespons

± 5 % efter 2 millisekunder
± 1 % efter 50 millisekunder

Utgångens effektfaktor

1

Nominell utgångsström (A)

29/28/26

15/14/14

23/22/21

30/29/28

24

Minimal kortslutningstålighet * Beroende på uppströmsskydd. Se avsnittet för Rekommenderat uppströmsskydd för 400 V för mer information.
Maximal kortslutningstålighet * 65 kA RMS

Kortslutning av växelriktarens utgång

Varierar med tiden. Se diagram och tabellvärden i Kortslutningskapacitet hos växelriktaren (Bypass inte tillgänglig).

Frekvensnoggrannhet (Hz)

50/60 Hz bypass synkroniserad – 50/60 Hz ± 0,1 % frisvängande

Synkroniserat stegsvar (Hz/sek)

Programmerbar till 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Total harmonisk distorsion (THDU)

<2 % för linjär last
<5 % för icke-linjär last
<1 % för linjär last
<3 % för icke-linjär last

Funktionsklass och prestanda för utgång (enligt 62040-3:2021)

Ej tillämpligt

VFI-SS-11

Ej tillämpligt

Lastens crestfaktor

2,5

Lastens effektfaktor

Från 0,7 kapacitiv ström till 0,7 induktiv ström utan kapacitetsbegränsning

Batterispecifikationer

Alla värden är baserade på 40 batteriblock.

UPS-storlek

10 kW 15 kW 20 kW

Spänning (V)

200/208/220

380/400/415

380/400/415

380/400/415

480

Laddningskapacitet i % av utgående effekt vid 0–40 % last

80 %

Laddningskapacitet i % av utgående effekt vid 100 % last

20 %

Maximal laddningskapacitet (vid 0–40 % last) (kW)

8

8

12

16

16

Maximal laddningskapacitet vid 100 % last (kW)

2

2

3

4

4

Nominell hållspänning (VDC)

480

Nominell hållspänning (VDC)

545

Maximal snabbladdningsspänning (VDC)

571

Temperaturkompensation (per cell)

-3,3 mV/°C, för T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, för T < 25 °C

Slutspänning vid urladdning och full last (VDC)

384

Batteriström vid full last och nominell batterispänning (A)

22

22

33

43

43

Batteriström vid full last och lägsta batterispänning (A)

27

27

41

54

54

Rippelström

< 5 % C20 (5 minuter körtid)

Batteritest

Manuell/automatisk (valbar)

Maximal kortslutningstålighet

10 kA

IEC-specifika specifikationer

Överspänningsskydd (SPD)

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Denna UPS är OVCII-kompatibel (Over Voltage Category Class II). Denna UPS får endast installeras i en OVCII-kompatibel miljö.
 • Om UPS:en installeras i en miljö med en OVC-klassificering högre än II måste ett överspänningsskydd (SPD) installeras uppströms om UPS:en för att minska överspänningskategorin till OVCII.
 • SPD:n måste innehålla en statusindikator som visar användaren om SPD:n är i drift eller inte längre fungerar som avsett. Statusindikatorn kan vara visuell och/eller akustisk och/eller kan ha externt placerad signalering och/eller utgångskontaktkapacitet i enlighet med IEC 62040-1.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Krav för överspänningsskydd

Välj ett överspänningsskydd som uppfyller följande krav:

Klass Typ 2
Nominell spänning (Ur) 230/400 V, 277/480 V
Skyddsnivå för spänning (Up) < 2,5 kV
Kortslutningsvärde (Isccr)* Enligt installationens potentiella kortslutningsnivå
Jordningssystem* TN-S, TT, IT, TN-C
Poler 3P/4P beroende på jordningskonfiguration
Standarder IEC 61643-11 / UL 1449
Övervakning Ja

Rekommenderade kabelmått för 380/400/415 V

FARA
risk för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella och/eller elektriska regler. Den maximala tillåtna kabeldimensionen är 25 mm2.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBS: Överströmsskydd ska tillhandahållas av andra.

Kabelstorlekarna i denna manual är baserade på tabell B.52.3 och tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52 med följande förutsättningar:

 • 90 °C ledare

 • En omgivningstemperatur på 30 °C

 • Användning av kopparledare

 • Installationsmetod C

PE-kabelstorlek är baserad på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.

Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C, ska större ledare väljas i enlighet med IEC:s korrigeringsfaktorer.

OBS: Rekommenderade kabeldimensioner och maximalt tillåten kabeldimension kan variera för tillbehören. Alla tillbehör har inte stöd för aluminiumkablar. Se installationshandboken som medföljer tillbehöret.
OBS: Neutralledaren ska ha lämpliga dimensioner för att kunna hantera 1,73 gånger fasströmmen i händelse av högt övertonsinnehåll från icke-linjära laster. Om inget eller mindre övertonsinnehåll är att förvänta kan neutralledaren dimensioneras därefter, men dess dimensioner ska inte understiga fasledarens.

Koppar

UPS-storlek

10 kW 15 kW 20 kW

Spänning (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Ingångsfaser (mm2)

6

6

10

Ingående PE (mm2)

6

6

10

Bypass-/utgångsfaser (mm2)

6

6

10

Bypass PE/utgående PE (mm2)

6

6

10

Neutral (mm2)

6

10

16

Rekommenderat uppströmsskydd för 400 V

Uppströmsskydd för IEC och minsta potentiella fas-till-jord-kortslutning vid UPS:ens ingångs-/bypassterminaler

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Överströmsskyddet uppströms (och dess inställningar) måste vara dimensionerat för att säkerställa en frånkopplingstid inom 0,2 sekunder för en minsta potentiell fas-till-jord-kortslutningsström som beräknas eller uppmäts vid UPS:ens ingångs-/bypassterminaler.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
Uppfyllande av standarder säkerställs med den rekommenderade brytaren (och dess inställningar) från tabellen nedan.

OBS!
Risk för oavsiktlig användning av enheten
Om en jordfelsbrytare (RCD-B) används uppströms som jordfelsskydd skall RCD-B vara dimensionerad så att den inte löser ut vid läckströmmen från denna produkt, som kan vara upp till 60 mA.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Rekommenderat uppströmsskydd för 400 V IEC UPS

OBS: För lokala direktiv som kräver 4-poliga kretsbrytare: Om neutralledaren förväntas bära hög ström på grund av en icke-linjär last måste brytaren dimensioneras efter förväntad ström i neutralledaren.

IkPh-PE är den minsta potentiella fas-till-jord-kortslutningsström som krävs vid UPS:ens ingångs-/bypassterminaler. IkPh-PE i tabellen är baserat på den rekommenderade skyddsanordningen.

UPS-storlek

10 kW 15 kW 20 kW
 

Ingång

Bypass

Ingång

Bypass

Ingång

Bypass

IkPh-PE (kA) 0,55 0,6 0,8 0,6 0,6 0,5

Brytartyp

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM16D (C10H3TM016)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM40D (C10H3TM040)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (fast)

190 (fast)

400 (fast)

300 (fast)

500 (fast)

400 (fast)

Rekommenderad storlek för bultar och kabelskor för IEC

Kabelstorlek mm2 Bultstorlek Typ av kabelsko
6 M6x16 mm

TLK6-6

10 M6x16 mm

TLK10-6

16 M6x16 mm

TLK16-6

Läckström

380/400/415 V UPS-system, installation med 4 ledare vid 100 % last

UPS-storlek Läckström
10-20 kW 60 mA

UL-specifika specifikationer

Rekommenderade kabeldimensioner för 200/208/220/480 V

FARA
risk för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella och/eller elektriska regler. Den maximala tillåtna kabeldimensionen är 4 AWG.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBS: Överströmsskydd ska tillhandahållas av andra.

Kabelstorlekarna i manualen är baserade på tabell 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC) med följande förutsättningar:

 • 90 °C (194 °F) ledare (75 °C (167 °F) avslutning)

 • En omgivningstemperatur på 30 °C (86 °F)

 • Användning av kopparledare

Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C (86 °F), ska större ledare väljas i enlighet med NEC:s korrigeringsfaktorer.

Utrustningsjordningsledare (EGC) är dimensionerade i enlighet med NEC, artikel 250.122 och tabell 250.122.

OBS: Rekommenderade kabeldimensioner och maximalt tillåten kabeldimension kan variera för tillbehören. Alla tillbehör har inte stöd för aluminiumkablar. Se installationshandboken som medföljer tillbehöret.
OBS: Neutralledaren ska ha lämpliga dimensioner för att kunna hantera 1,73 gånger fasströmmen i händelse av högt övertonsinnehåll från icke-linjära laster. Om inget eller mindre övertonsinnehåll är att förvänta kan neutralledaren dimensioneras därefter, men dess dimensioner ska inte understiga fasledarens.

Koppar

UPS-storlek 10 kW 20 kW
Spänning (V)

200/208/220

480
Ingångsfaser (AWG/kcmil)

8

8

Ingående EGC (AWG/kcmil)

8

10

Bypass-/utgångsfaser (AWG/kcmil)

8

10

Bypass-EGC/utgående EGC (AWG/kcmil)

8

10

Neutral (AWG/kcmil)

6

6

OBS: Kabelstorlekarna är baserade på brytare med 80 % av märkströmmen för UIB, UOB, MBB, SSIB.

Rekommenderat uppströmsskydd för 200/208/220/480 V

Rekommenderat uppströmsskydd för 208 V UPS

OBSERVERA
brandrisk
 • Anslut endast till en krets med nedanstående specifikationer.
 • Anslut till en krets med maximalt överströmsskydd på 63 A, i enlighet med National Electrical Code, ANSI/NFPA70 och Canadian Electrical Code, del I, C22.1.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
OBS: Överströmsskydd ska tillhandahållas av andra och dess funktion ska stå utmarkerad.

UPS-storlek

10 kW
 

Ingång

Bypass

Brytartyp

HJF36100U31X

Ir (A)

50

40

tr vid 6 Ir

0,5

li (x In)

1,5

Rekommenderat uppströmsskydd för 480 V UPS

OBSERVERA
brandrisk
 • Anslut endast till en krets med nedanstående specifikationer.
 • Anslut till en krets med maximalt överströmsskydd på 63 A, i enlighet med National Electrical Code, ANSI/NFPA70 och Canadian Electrical Code, del I, C22.1.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
OBS: Överströmsskydd ska tillhandahållas av andra och dess funktion ska stå utmarkerad.

UPS-storlek

20 kW
 

Ingång

Bypass

Brytartyp

HJF36100U31X

Ir (A)

40

35

tr vid 6 Ir

0,5

li (x In)

1,5

Rekommenderad storlek för bultar och kabelskor för UL

OBS!
risk för utrustningsskador
Använd endast UL-godkända kompressionskabelskor.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Smala kabelskor med ett hål för jordledare för utrustningen/PE-kablar

Kabelstorlek Bultstorlek Typ av kabelhylsa Kontaktpressningsverktyg Form
10 AWG M6 x 16 mm LCA10-14-L CT-1570 Ej tillämpligt
8 AWG M6 x 16 mm LCA8-14-L CT-720 CD-720-1 Red P21
6 AWG M6 x 16 mm LCA6-14-L CT-720 CD-720-1 Blue P24
4 AWG M6 x 16 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Gray P29

Smal isolerad hylsa för faskablar och N-kablar

Bultstorlek Typ av isolerad hylsa Kontaktpressningsverktyg
10 AWG FSD82-18-C CT-1002, CT-1003, CT-1123
8 AWG FSD83-18-C CT-1003, CT-1004, CT-1104, CT-1123
6 AWG FSD84-18-C CT-1003, CT-1004, CT-1104
4 AWG FSD85-18-L CT-1005

Kortslutningskapacitet hos växelriktaren (Bypass inte tillgänglig)

IK1 – kortslutning mellan fas och neutral

IK1 400 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

10

33 / 11

33 / 22

33 / 33

29 / 104

23 / 603

15

50 / 25

50 / 50

50 / 75

44 / 235

34 / 1356

20

67 / 45

67 / 89

67 / 134

58 / 418

46 / 2411

IK1 480 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

20

56 / 31

56 / 62

56 / 93

48 / 290

38 / 1674

IK1 208 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

10

64 / 41

64 / 82

64 / 123

56 / 386

44 / 2229

IK2 – kortslutning mellan två faser

IK2 400 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

10

34 / 11

33 / 23

33 / 34

28 / 99

22 / 571

15

50 / 26

50 / 51

50 / 76

42 / 223

33 / 1285

20

67 / 45

67 / 90

67 / 135

56 / 397

44 / 2284

IK2 480 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

20

56 / 31

56 / 63

56 / 94

47 / 276

37 / 1586

IK2 208 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

10

65 / 42

64 / 84

64 / 125

54 / 367

43 / 2112

IK3 – kortslutning mellan tre faser

IK3 400 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

10

30 / 9

30 / 18

30 / 27

29 / 88

23 / 574

15

45 / 20

45 / 40

45 / 60

43 / 198

34 / 1290

20

60 / 36

60 / 71

60 / 107

57 / 351

45 / 2294

IK3 480 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

20

50 / 25

50 / 49

50 / 74

48 / 244

38 / 1593

IK3 208 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

10

57 / 33

57 / 66

57 / 99

55 / 325

43 / 2121

Momentspecifikationer

Bultstorlek Vridmoment
M4 1,7 Nm (0,17 kgf-m)
M5 2,2 Nm (0,22 kgf-m)
M6 5 Nm (0,51 kgf-m)
M8 17,5 Nm (1,78 kgf-m)
M10 30 Nm (3,04 kgf-m)
M12 50 Nm (5,09 kgf-m)

Miljö

  Drift Lagring
Temperatur

0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)

-15 °C till 40 °C (5 °F till 104 °F) för system med batterier.

Relativ luftfuktighet

5–95 % icke-kondenserande

10–80 % icke-kondenserande

Höjd

Utformad för drift på 0–3 000 m (0–10 000 fot) höjd.
Kapacitetsbegränsning krävs från 1 000–3 000 m (3 300–10 000 fot):
Upp till 1 000 m (3 300 fot): 1 000
Upp till 1 500 m (5 000 fot): 0,975
Upp till 2 000 m (6 600 fot): 0,950
Upp till 2 500 m (8 300 fot): 0,925
Upp till 3 000 m (10 000 fot): 0,900

 
Hörbart ljud en meter (tre fot) från enheten

400 V 10–20 kW: 49 dB vid 70 % last, 55 dB vid 100 % last

480 V 20 kW och 208 V 10 kW: 49 dB vid 70 % last, 55 dB vid 100 % last

Skyddsklass

IP20

Färg

RAL 9003, glansnivå 85 %

Uppfyller följande standarder:

Säkerhet IEC 62040-1: 2017, 2:a upplagan, avbrottsfri kraft (UPS) – del 1: Säkerhetskrav
UL 1778 5:e utgåvan
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2: 2016, 3:e upplagan avbrottsfri kraft (UPS) – del 2: Kraven på elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) C2
FCC del 15 del B, klass A
IEEE C62.41-1991 platskategori B2, IEEE-rekommenderad praxis vid överspänningar i lågspänningsströmkretsar
Transport IEC 60721-4-2 Nivå 2M1
Seismisk ICC-ES AC 156 (2015): OHSPD Förhandsgodkänd; Sds=1,33 g för z/h=1 och Sds=1,63 g för z/h=0; Ip=1,5
Jordningssystem TN-C, TN-S, TT, IT
Överspänningskategori Den här UPS:en är OVCII-kompatibel.
Om UPS:en installeras i en miljö med en OVC-klassificering högre än II måste ett överspänningsskydd (SPD) installeras uppströms om UPS:en för att minska överspänningskategorin till OVCII.
Skyddsklass I
Föroreningsgrad 2

Prestanda

Prestanda i enlighet med: IEC 62040-3: 2021, 3:e upplagan avbrottsfria effektsystem (UPS) – del 3: Metod för att specificera prestanda och testkrav.

Funktionsklass och prestanda (enligt IEC 62040-3, paragraf 5.3.4): VFI-SS-11

Vikt och dimensioner på UPS:en

  Vikt i kg (pund) Höjd mm (tum) Bredd i mm (tum) Djup i mm (tum)

UPS med en batteristräng

245 (540)

1 485 (58,46)

333 (13,11)

847 (33,35)

OBS: En batterimodul väger cirka 32 kg (70,5 pund). En batteristräng består av fyra batterimoduler.

Utrymme

OBS: Utrymmesdimensionerna anges endast för luftflöde. Se lokala regelverk och föreskrifter för ytterligare krav i ditt lokalområde.
OBS: Det behövs minst 150 mm (5,91 tum) utrymme baktill.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?