990-91260D-025

Dane techniczne

Dane techniczne wejścia

Moc zasilacza UPS 10 kW 15 kW 20 kW
Napięcie (V) 200/208/220 380/400/415 380/400/415 380/400/415 480
Połączenia

4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G) WYE (pojedyncze zasilanie)
3-przewodowe (L1, L2, L3, G) WYE (podwójne zasilanie)

4-przewodowe (L1, L2, L3,N, PE) WYE (pojedyncze zasilanie)
3-przewodowe (L1, L2, L3, PE) WYE (podwójne zasilanie)* *

3-przewodowe (L1, L2, L3, G) WYE lub 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G) WYE (pojedyncze zasilanie)
3-przewodowe (L1, L2, L3, G) WYE (podwójne zasilanie)*

Zakres napięcia wejściowego (V)

200 V: 170-230
208 V: 177-239
220 V: 187-253

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

408-552

Zakres częstotliwości (Hz)

40-70

Znamionowy prąd wejściowy (A)

31/30/28

16/15/14

24/22/22

32/30/29

25

Maksymalny prąd wejściowy (A)

38/37/35

20/19/18

29/28/27

39/37/36

31

Limit prądu wejściowego (A)

40/38/36

21/20/19

30/29/28

39/37/36

31

Wejściowy współczynnik mocy

0,99 dla obciążenia większego niż 50%
0,95 dla obciążenia większego niż 25%

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI)

<3% przy pełnym obciążeniu liniowym (symetryczne)

Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V.
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego

65 kA RMS

Ochrona

Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki

Czas narastania

Programowalny i regulowany 1-40 sekund

Dane techniczne obejścia

Moc zasilacza UPS 10 kW 15 kW 20 kW
Napięcie (V) 200/208/220 380/400/415 380/400/415 380/400/415 480
Połączenia

4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G) WYE

4-przewodowe (L1, L2, L3, N, PE) WYE

3-przewodowe (L1, L2, L3, G) WYE lub 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G) WYE*

Zakres napięcia obejścia (V)

200 V: 180-220
208 V: 187-229
220 V: 198-242

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

432-528

Zakres częstotliwości (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika)

Znamionowy prąd obejścia (A)

30/29/28

16/16/15

24/23/22

32/29/28

25

Znamionowy prąd neutralny (A)

50/48/45

26/25/24

39/37/36

53/50/48

42

Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V.
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego *

65 kA RMS

Ochrona

Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki
Dane techniczne wewnętrznych bezpieczników: Znamionowy 160 A, zwarciowy 2.68 kA2s

Dane techniczne wyjścia

UWAGA: Liczba połączeń wyjściowych musi zgadzać się z liczbą kabli wejścia w systemie o pojedynczym zasilaniu lub kabli obejścia w systemie o podwójnym zasilaniu.

Moc zasilacza UPS

10 kW 15 kW 20 kW

Napięcie (V)

200/208/220

380/400/415

380/400/415

380/400/415

480
Połączenia

4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G)

4–przewodowe (L1, L2, L3, N, PE)

3-przewodowe (L1, L2, L3, G, GEC*) lub 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G)

Regulacja napięcia wyjściowego

Obciążenie symetryczne ± 1%
Obciążenie asymetryczne ± 3%

Zdolność przeciążeniowa

150% przez 1 minutę (w normalnym trybie pracy)
125% przez 10 minut (w normalnym trybie pracy)
125% przez 1 minutę (w trybie pracy bateryjnej)
Dla 200/208/220/480 V: 125% ciągłe (tryb pracy obejścia)
Dla 380/400/415 V: 110% ciągłe (tryb pracy obejścia)
1000% przez 100 ms (tryb pracy obejścia)

Reakcja na obciążenie dynamiczne

± 5% po 2 milisekundach
± 1% po 50 milisekundach

Współczynnik mocy wyjściowej

1

Znamionowy prąd wyjściowy (A)

29/28/26

15/14/14

23/22/21

30/29/28

24

Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego * Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V.
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego * 65 kA RMS

Wytrzymałość zwarciowa falownika wyjścia

Zmienia się z czasem. Zobacz wykres i tabelę wartości w sekcji Wytrzymałość zwarciowa falownika (obejście niedostępne).

Regulacja częstotliwości (Hz)

50/60 Zsynchronizowane z obejściem – 50/60 Hz ± 0,1% na wolnym biegu

Zsynchronizowana szybkość narastania (Hz/s)

Programowalne wartości: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU)

<2% dla obciążenia liniowego
<5% dla obciążenia nieliniowego
<1% dla obciążenia liniowego
<3% dla obciążenia nieliniowego

Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC 62040-3:2021)

ND

VFI-SS-11

ND

Współczynnik szczytu obciążenia

2,5

Współczynnik mocy obciążenia

Od 0,7 pojemnościowego do 0,7 indukcyjnego bez obniżenia wartości znamionowych

Dane techniczne baterii

Wszystkie wartości są oparte na 40 blokach baterii.

Moc zasilacza UPS

10 kW 15 kW 20 kW

Napięcie (V)

200/208/220

380/400/415

380/400/415

380/400/415

480

Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 0-40% obciążenia

80%

Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 100% obciążenia

20%

Maksymalna moc ładowarki (przy 0-40% obciążenia) (kW)

8

8

12

16

16

Maksymalna moc ładowarki (przy 100% obciążenia) (kW)

2

2

3

4

4

Napięcie znamionowe akumulatora (VDC)

480

Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC)

545

Maksymalne napięcie zwiększenia (VDC)

571

Kompensacja temperaturowa (na ogniwo)

-3,3mV/°C, dla T ≥ 25 °C – 0mV/°C, dla T < 25 °C

Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC)

384

Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A)

22

22

33

43

43

Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A)

27

27

41

54

54

Prąd tętniący

< 5% C20 (5 minut czasu pracy)

Test baterii

Ręczny/automatyczny (do wyboru)

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego

10 kA

Parametry techniczne określone dla IEC

Urządzenie przeciwprzepięciowe (SPD)

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Ten zasilacz UPS jest zgodny z kategorią OVCII (kategoria przeciążenia klasy II). Ten zasilacz UPS można montować wyłącznie w środowisku zgodnym z OVCII.
 • W wypadku montażu zasilacza UPS w środowisku o ocenie OVC wyższej niż II, należy zainstalować od strony sieci urządzenie przeciwprzepięciowe, aby zmniejszyć kategorię przepięciową do OVCII.
 • Urządzenie przeciwprzepięciowe musi zawierać wskaźnik stanu informujący, czy urządzenie działa zgodnie z przeznaczeniem. Wskaźnik stanu może być wizualny lub dźwiękowy. Może również mieć funkcję zdalnej sygnalizacji lub styku wyjściowego zgodnie z normą IEC 62040-1.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Wymagania dotyczące urządzeń przeciwprzepięciowych

Wybierz urządzenie przeciwprzepięciowe, które spełnia następujące wymagania:

Klasa Typ 2
Napięcie znamionowe (Ur) 230/400 V, 277/480 V
Poziom ochrony napięcia (Up) < 2,5 kV
Wartość znamionowa zwarcia (Isccr)* Wg. przewidzianego poziomu zwarcia instalacji
System uziemienia* TN-S, TT, IT, TN-C
Bieguny 3P/4P w zależności od konfiguracji uziemienia
Normy IEC 61643-11 / UL 1449
Monitorowanie Tak

Zalecane przekroje kabli dla 380/400/415 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla to 25 mm2.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: Ochrona przed przetężeniem jest dostarczana przez podmioty zewnętrzne.

Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.3 i B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:

 • Kable do 90°C

 • Temperatura otoczenia 30°C

 • Użycie kabli miedzianych

 • Metoda montażu C

Rozmiar kabla PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-4-54.

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).

UWAGA: Zalecane rozmiary kabli i maksymalne dozwolone rozmiary kabli mogą różnić się w zależności od produktu pomocniczego. Nie wszystkie produkty pomocnicze obsługują kable aluminiowe. Należy postępować zgodnie z instrukcją produktu pomocniczego.
UWAGA: Przewód neutralny ma rozmiar wystarczający do obsługi 1,73 raza większego prądu fazowego w razie wysokiej zawartości harmonicznej z obciążeń nieliniowych. Jeśli nie są spodziewane prądy harmoniczne, przewód neutralny może mieć odpowiedni rozmiar, ale nie mniejszy niż przewód fazowy.

Miedź

Moc zasilacza UPS

10 kW 15 kW 20 kW

Napięcie (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Fazy wejściowe (mm2)

6

6

10

Wejście PE (mm2)

6

6

10

Fazy obejścia/wyjściowe (mm2)

6

6

10

Obejście PE / wyjście PE (mm2)

6

6

10

Neutralny (mm2)

6

10

16

Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V

Ochrona od strony sieci zgodnie z wymaganiami IEC oraz minimalne potencjalne zwarcie między fazą a uziemieniem na zaciskach wejścia/wyjścia zasilacza UPS

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Urządzenie chroniące przed prądem przetężeniowym od strony sieci (i jego ustawienia) musi mieć rozmiar zapewniający czas rozłączenia w granicach 0,2 sekundy lub krótszy dla minimalnego przewidzianego prądu zwarcia między fazą a uziemieniem, obliczonego lub zmierzonego na zaciskach wejścia/obejścia zasilacza UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
Zgodność zapewnia zalecany przełącznik (i jego ustawienia) z poniższej tabeli.

NOTYFIKACJA
Ryzyko niezamierzonego uruchomienia urządzenia
Jeśli do ochrony przed awarią uziemiania od strony sieci stosowane jest urządzenie ochronne różnicowoprądowe (RCD), urządzenie RCD typu B musi mieć rozmiar niepowodujący prądu upływowego produktu, który może wynosić maksymalnie 60 mA.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

Zalecana ochrona od strony sieci dla zasilaczy 400 V — IEC

UWAGA: W przypadku lokalnych nakazów wymagających 4-biegunowych wyłączników: Jeśli przewód neutralny ma przewodzić prąd o wysokim natężeniu, ze względu na nieliniowe obciążenie wyłącznik musi mieć moc znamionową zgodną z oczekiwanym prądem neutralnym.

IkPh-PEto minimalny spodziewany prąd zwarciowy między fazą a uziemieniem wymagany na zaciskach wejścia/obejścia zasilacza UPS. Wartość IkPh-PE w tabeli jest oparta na zalecanym urządzeniu ochronnym.

Moc zasilacza UPS

10 kW 15 kW 20 kW
 

Wejście

Obejście

Wejście

Obejście

Wejście

Obejście

IkPh-PE (kA) 0,55 0,6 0,8 0,6 0,6 0,5

Typ wyłącznika

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM16D (C10H3TM016)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM40D (C10H3TM040)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (stałe)

190 (stałe)

400 (stałe)

300 (stałe)

500 (stałe)

400 (stałe)

Zalecane rozmiary śrub i obejm dla IEC

Przekrój kabla w mm2 Rozmiar śruby Typ obejmy kabla
6 M6x16 mm

TLK6-6

10 M6x16 mm

TLK10-6

16 M6x16 mm

TLK16-6

Prąd upływowy

4-przewodowa instalacja zasilacza UPS 380/400/415 V przy 100% obciążeniu

Moc zasilacza UPS Prąd upływowy
10-20 kW 60 mA

Parametry techniczne określone dla UL

Zalecane przekroje kabli dla 200/208/220/480 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla to 4 AWG.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: Ochrona przed przetężeniem jest dostarczana przez podmioty zewnętrzne.

Przekroje kabli w niniejszej instrukcji są oparte na Tabeli 310.15 (B)(16) amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC) z następującymi założeniami:

 • Przewody 90°C (194°F) (zakończenie 75°C (167°F))

 • Temperatura otoczenia 30°C (86°F)

 • Użycie kabli miedzianych

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C (86°F), należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (NEC).

Przewodniki uziemiające wyposażenie (Equipment Grounding Conductors, EGC) mają przekroje zgodne z Artykułem 250.122 i Tabelą 250.122 amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC).

UWAGA: Zalecane rozmiary kabli i maksymalne dozwolone rozmiary kabli mogą różnić się w zależności od produktu pomocniczego. Nie wszystkie produkty pomocnicze obsługują kable aluminiowe. Należy postępować zgodnie z instrukcją produktu pomocniczego.
UWAGA: Przewód neutralny ma rozmiar wystarczający do obsługi 1,73 raza większego prądu fazowego w razie wysokiej zawartości harmonicznej z obciążeń nieliniowych. Jeśli nie są spodziewane prądy harmoniczne, przewód neutralny może mieć odpowiedni rozmiar, ale nie mniejszy niż przewód fazowy.

Miedź

Moc zasilacza UPS 10 kW 20 kW
Napięcie (V)

200/208/220

480
Fazy wejściowe (AWG/kcmil)

8

8

Wejście EGC (AWG/kcmil)

8

10

Fazy obejścia/wyjściowe (AWG/kcmil)

8

10

Obejście EGC / wyjście EGC (AWG/kcmil)

8

10

Neutralny (AWG/kcmil)

6

6

UWAGA: Rozmiary kabli są oparte o 80% wartości wyłączników znamionowych dla UIB, UOB, MBB, SSIB.

Zalecana ochrona od strony sieci przy 200/208/220/480 V

Zalecana ochrona od strony sieci dla zasilacza UPS 208 V

PRZESTROGA
zagrożenie pożarem
 • Urządzenie można podłączyć tylko do obwodu spełniającego poniższą specyfikację.
 • Podłączaj obwody zaopatrzone w maksymalnie 63 A zabezpieczenie przeciążeniowe zgodnie z amerykańskim Krajowym Kodeksie Elektrycznym, ANSI/NFPA70, i kanadyjskimi przepisami elektrycznymi, część I, C22.1.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
UWAGA: Ochrona przed prądem przetężeniowym dostarczana jest przez podmioty zewnętrzne i musi być oznaczona zgodnie ze swoją funkcją.

Moc zasilacza UPS

10 kW
 

Wejście

Obejście

Typ wyłącznika

HJF36100U31X

Ir (A)

50

40

tr @ 6 Ir

0,5

li (X In)

1,5

Zalecana ochrona od strony sieci dla zasilacza UPS 480 V

PRZESTROGA
zagrożenie pożarem
 • Urządzenie można podłączyć tylko do obwodu spełniającego poniższą specyfikację.
 • Podłączaj obwody zaopatrzone w maksymalnie 63 A zabezpieczenie przeciążeniowe zgodnie z amerykańskim Krajowym Kodeksie Elektrycznym, ANSI/NFPA70, i kanadyjskimi przepisami elektrycznymi, część I, C22.1.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
UWAGA: Ochrona przed prądem przetężeniowym dostarczana jest przez podmioty zewnętrzne i musi być oznaczona zgodnie ze swoją funkcją.

Moc zasilacza UPS

20 kW
 

Wejście

Obejście

Typ wyłącznika

HJF36100U31X

Ir (A)

40

35

tr @ 6 Ir

0,5

li (X In)

1,5

Zalecane rozmiary śrub i obejm dla UL

NOTYFIKACJA
ryzyko uszkodzenia sprzętu
Używaj tylko zatwierdzonych przez UL (Underwriters Laboratories) zaciskowych obejm kablowych.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

Wąskie obejmy kablowe z jednym otworem dla przewodu uziemiającego wyposażenie / kabli ochronnych

Rozmiar kabla Rozmiar śruby Typ obejmy kablowej Narzędzie zaciskające Pierścień zaciskowy
10 AWG M6 x 16 mm LCA10-14-L CT-1570 NA
8 AWG M6 x 16 mm LCA8-14-L CT-720 CD-720-1 Czerwony P21
6 AWG M6 x 16 mm LCA6-14-L CT-720 CD-720-1 Niebieski P24
4 AWG M6 x 16 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Szary P29

Wąska izolowana tuleja do przewodów fazowych i kabli N

Rozmiar śruby Typ izolowanej tulei Narzędzie zaciskające
10 AWG FSD82-18-C CT-1002, CT-1003, CT-1123
8 AWG FSD83-18-C CT-1003, CT-1004, CT-1104, CT-1123
6 AWG FSD84-18-C CT-1003, CT-1004, CT-1104
4 AWG FSD85-18-L CT-1005

Wytrzymałość zwarciowa falownika (obejście niedostępne)

IK1 – Zwarcie pomiędzy fazą i przewodem neutralnym

IK1 400 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

10

33 / 11

33 / 22

33 / 33

29 / 104

23 / 603

15

50 / 25

50 / 50

50 / 75

44 / 235

34 / 1356

20

67 / 45

67 / 89

67 / 134

58 / 418

46 / 2411

IK1 480 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

20

56 / 31

56 / 62

56 / 93

48 / 290

38 / 1674

IK1 208 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

10

64 / 41

64 / 82

64 / 123

56 / 386

44 / 2229

IK2 – Zwarcie pomiędzy dwiema fazami

IK2 400 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

10

34 / 11

33 / 23

33 / 34

28 / 99

22 / 571

15

50 / 26

50 / 51

50 / 76

42 / 223

33 / 1285

20

67 / 45

67 / 90

67 / 135

56 / 397

44 / 2284

IK2 480 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

20

56 / 31

56 / 63

56 / 94

47 / 276

37 / 1586

IK2 208 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

10

65 / 42

64 / 84

64 / 125

54 / 367

43 / 2112

IK3 – Zwarcie pomiędzy trzema fazami

IK3 400 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

10

30 / 9

30 / 18

30 / 27

29 / 88

23 / 574

15

45 / 20

45 / 40

45 / 60

43 / 198

34 / 1290

20

60 / 36

60 / 71

60 / 107

57 / 351

45 / 2294

IK3 480 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

20

50 / 25

50 / 49

50 / 74

48 / 244

38 / 1593

IK3 208 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

10

57 / 33

57 / 66

57 / 99

55 / 325

43 / 2121

Dane techniczne momentów dokręcenia

Rozmiar śruby Moment dokręcenia
M4 1,7 Nm (1,25 lb-ft / 15 lb-in)
M5 2,2 Nm (1,62 lb-ft / 19,5 lb-in)
M6 5 Nm (3,69 lb-ft / 44,3 lb-in)
M8 17,5 Nm (12,91 lb-ft / 154,9 lb-in)
M10 30 Nm (22 lb-ft / 194,7 lb-in)
M12 50 Nm (36,87 lb-ft / 442,5 lb-in)

Warunki środowiskowe

  Podczas pracy Przechowywanie
Temperatura

0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)

-15°C do 40°C (5°F do 104°F) dla systemów z bateriami.

Wilgotność względna

5–95% bez kondensacji

10–80% bez kondensacji

Wysokość

Zaprojektowany do pracy na wysokości 0-3000 m (0-10000 stóp).
Obniżanie mocy wymagane od 1000-3000 m (3300-10000 stóp):
Do 1000 m (3300 stóp): 1.000
Aż do 1500 m (5000 stóp): 0.975
Aż do 2000 m (6600 stóp): 0.950
Aż do 2500 m (8300 stóp): 0.925
Aż do 3000 m (10000 stóp): 0,900

 
Słyszalny hałas w odległości jednego metra od jednostki

400 V 10-20 kW: 49 dB przy 70% obciążenia, 55 dB przy 100% obciążenia

480 V 20 kW i 208 V 10 kW: 49 dB przy 70% obciążenia, 55 dB przy 100% obciążenia

Klasa ochrony

IP20

Kolor

RAL 9003, poziom połysku 85%

Zgodność z normami

Zasady bezpieczeństwa IEC 62040-1: 2017, Wydanie 2.0, Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) – Część 1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
UL 1778 5. wydanie
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2: 2016, 3. wydanie Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 2: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) C2
FCC sekcja 15 ustęp B, Klasa A
IEE C62.41-1991 kategoria lokalizacji B2, Zalecana przez IEEE praktyka dotycząca fali napięciowej w obwodach AC o niskim napięciu
Transport IEC 60721-4-2 Poziom 2M1
Wstrząsy ICC-ES AC 156 (2015): OHSPD Wstępnie zatwierdzony; Sds=1,33 g dla z/h=1 i Sds=1,63 g dla z/h=0; Ip= 1,5
System uziemienia TN-C, TN-S, TT, IT
Kategoria przepięciowa Ten zasilacz UPS jest zgodny z normą OVCII.
W wypadku montażu zasilacza UPS w środowisku o ocenie OVC wyższej niż II, należy zainstalować od strony sieci urządzenie przeciwprzepięciowe, aby zmniejszyć kategorię przepięciową do OVCII.
Klasa ochrony I
Stopień zanieczyszczenia 2

Wydajność

Wydajność zgodnie z: IEC 62040-3: 2021, 3. wydanie Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 3: Metoda wyliczania wydajności i wymagań testowych.

Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC 62040-3, klauzula 5.3.4): VFI-SS-11

Waga i wymiary zasilacza UPS

  Waga w kg (lbs) Wysokość mm (in) Szerokość w mm (in) Głębokość w mm (in)

Zasilacz UPS z jednym szeregiem baterii

245 (540)

1485 (58,46)

333 (13,11)

847 (33,35)

UWAGA: Jeden moduł baterii waży około 32 kg (70,5 funta). Jeden szereg baterii składa się z czterech modułów bateryjnych.

Wymagana przestrzeń

UWAGA: Podane wymiary wymaganej przestrzeni dotyczą tylko cyrkulacji powietrza. Zapoznaj się z krajowymi przepisami bezpieczeństwa odnośnie dodatkowych wymogów.
UWAGA: Minimalna wymagana przestrzeń to 150 mm (5,91 cal).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?