990-91263A-032

ข้อมูลจำเพาะตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล

ประกาศ
อันตรายจากอุปกรณ์ชำรุด
ดูข้อมูลจำเพาะอย่างละเอียดสำหรับระบบ UPS ได้จากคู่มือติดตั้ง UPS
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้

UPS หนึ่งตู้สามารถเชื่อมต่อกับตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลได้สูงสุดสี่ตู้

จำนวนบล็อกแบตเตอรี่ 40
จำนวนสตริงแบตเตอรี่ สูงสุด 6 สตริง
แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด (VDC) 480
แรงดันไฟฟ้าคงที่ที่กำหนด (VDC) 545
แรงดันไฟฟ้าบูสต์สูงสุด (VDC) 571
การชดเชยอุณหภูมิ เปิดใช้งาน
สิ้นสุดระดับแรงดันไฟฟ้าปล่อยประจุ (เต็มโหลด) (VDC) 384
กระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่สูงสุด (A) 150
อัตราการลัดวงจรสูงสุด 3.8 kA

การตั้งค่า Trip สำหรับเบรกเกอร์แบตเตอรี่

ประเภทเบรกเกอร์ JDF36150
Ir (A) 150 (คงที่)
Im 5-10 Ir

ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำสำหรับ 380/400/415 V

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การเชื่อมต่อทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานแห่งชาติหรือมาตรฐานทางไฟฟ้าที่มีผลบังคับใช้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
หมายเหตูู: การป้องกันกระแสไฟสูงเกินมีระบุไว้พร้อมส่วนประกอบอื่น

ขนาดสายเคเบิลในคู่มือนี้จะกำหนดตามตาราง B.52.3 และตาราง B.52.5 ของ IEC 60364-5-52 พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้:

  • ตัวนำไฟฟ้า 90 °C

  • อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบ 30 °C

  • การใช้ตัวนำไฟฟ้าทองแดง

  • วิธีการติดตั้ง C

ขนาดสายเคเบิล PE ตามตาราง 54.2 ของ IEC 60364-4-54

หากอุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบสูงกว่า 30 °C จะต้องเลือกใช้ตัวนำไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้น ตามปัจจัยที่กำหนดไว้โดย NEC

DC+ / DC- 35 ตร.มม.
DC PE 16 ตร.มม.

ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำสำหรับ 200/208/220/480 V

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การเชื่อมต่อทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานแห่งชาติหรือมาตรฐานทางไฟฟ้าที่มีผลบังคับใช้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

ขนาดสายเคเบิลในคู่มือนี้จะกำหนดตามตาราง 310.15 (B)(16) ของ National Electrical Code (NEC) พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้:

  • 90 °C (194 °F) ตัวนำ (75 °C (167 °F) หยุดการทำงาน)

  • อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบ 30 °C (86 °F)

  • การใช้ตัวนำไฟฟ้าทองแดง

สายดินสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า (PE ในคู่มือนี้) จะวัดขนาดตาม NEC ข้อ 250.122 และตาราง 250.122

หากอุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบสูงกว่า 30 °C (86 °F) จะต้องเลือกใช้ตัวนำไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้น ตามปัจจัยที่กำหนดไว้โดย NEC

DC+ / DC- 1 AWG
DC PE 6 AWG

ข้อมูลจำเพาะแรงบิด

ขนาดสลักเกลียว แรงบิด
M4 1.7 Nm (1.25 lb-ft / 15 lb-in)
M5 2.2 Nm (1.62 lb-ft / 19.5 lb-in)
M6 5 Nm (3.69 lb-ft / 44.3 lb-in)
M8 17.5 Nm (12.91 lb-ft / 154.9 lb-in)
M10 30 Nm (22 lb-ft / 194.7 lb-in)

น้ำหนักและขนาดของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล

อ้างอิงเชิงพาณิชย์ น้ำหนัก กก. (ปอนด์) ความสูง มม. (นิ้ว) กว้าง มม. (นิ้ว) ลึก มม. (นิ้ว)
GVSMODBC6
– ตู้เปล่า
– มีสตริงแบตเตอรี่หกชุด

145 (319.67)
913 (2012.82)
1485 (58.46) 521 (20.51) 847 (33.35)
หมายเหตูู: โมดูลแบตเตอรี่หนึ่งชุดมีน้ำหนักประมาณ 32 กก. (70.5 ปอนด์)

ระยะที่ต้องเว้นว่างไว้

หมายเหตูู: จะมีการเว้นระยะสำหรับกระแสอากาศที่ไหลผ่านและการบำรุงรักษาเท่านั้น ตรวจสอบข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัยในพื้นที่สำหรับข้อกำหนดเพิ่มเติมในพื้นที่ของคุณ
หมายเหตูู: ระยะที่ต้องเว้นว่างไว้ด้านหลังขั้นต่ำ คือ 150 มม. (5.91 นิ้ว)

สภาพแวดล้อม

  การทำงาน พื้นที่จัดเก็บ
อุณหภูมิ 0 °C ถึง 40 °C (32 °F ถึง 104 °F) -15 °C ถึง 40 °C (5 °F ถึง 104 °F)
ความชื้นสัมพัทธ์ 0-95% แบบไม่ควบแน่น 10-80% แบบไม่ควบแน่น
ระดับความสูง 0-3000 ม. (0-10000 ฟุต)  
คลาสการป้องกัน IP20
สี RAL 9003, ระดับความมันวาว 85%
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?