990-91263A-004

Tilslut strømkablerne til en UPS klassificeret til maksimum 50 kW

BEMÆRK
Fare for skade på udstyret
Tilslut kun DC kablerne fra batteriafbryder til batteriafbryder i installationer med en UPS klassificeret til maksimalt 50 kW. Ved installationer med en UPS klassificeret til over 50 kW, skal DC kablerne fra hvert modulært batteriskab tilsluttes direkte til UPS'en. Se Tilslut strømkablerne til en UPS klassificeret til over 50 kW.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 1. Tilslut det medfølgende PE-kabel (0W49449) mellem de modulære batteriskabe som vist.

  To modulære batteriskabe set forfra

 2. Tilslut de medfølgende DC-kabler (0W49426) mellem de modulære batteriskabe som vist.

  Modulære batteriskabe set ovenfra

 3. Til fjernopstillet UPS:
  1. Tilslut PE-kablet og DC kablerne (medfølger ikke) i modulært batteriskab 1.
  2. Før PE- og DC kablerne ud gennem kabelgennemføringsboksen og ind i UPS'ens kabelforbindingsområde.
  3. Følg UPS-installationsmanualen for at forbinde PE- og DC kablerne i UPS'en.

  Modulært batteriskab 1 til fjernopstillet UPS set forfra

 4. Til tilstødende UPS med interne batterier:
  1. Tilslut det medfølgende PE-kabel (0W49449) og DC kabler (0W49426) i UPS'en. Følg UPS-installationsmanualen for at tilslutte og føre PE- og DC kablerne i UPS'en.
  2. Tilslut PE- og DC kablerne i modulært batteriskab 1.

  Modulært batteriskab 1 til tilstødende UPS set forfra

 5. Til tilstødende UPS til eksterne batterier:
  1. Tilslut PE-kablet (0W13065) og DC-kablerne (0W13071) fra den valgfrie pakke GVSOPT030 i modulært batteriskab 1.
  2. Før PE- og DC kablerne ud gennem den højre side og ind i UPS'ens kabelforbindingsområde.
  3. Følg UPS-installationsmanualen for at forbinde PE- og DC kablerne i UPS'en.

  Modulært batteriskab 1 til tilstødende UPS set forfra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?