990-91379B-032

กำหนดค่าโซลูชันแบตเตอรี่

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต ระเบิด หรือไฟกระชาก
การตั้งค่าแบตเตอรี่จะต้องถูกป้อนโดยผู้มีคุณวุฒิที่มีความรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่, การกำหนดค่าแบตเตอรี่ และข้อพึงระวัง เท่านั้น
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
 1. แตะ การกำหนดค่า > แบตเตอรี่
 2. ประเภทโซลูชันแบตเตอรี่ของคุณแสดงเป็น:
  • มาตรฐาน หากคุณมีโซลูชันแบตเตอรี่มาตรฐานจาก Schneider Electric และจะแสดงการอ้างอิงเชิงพาณิชย์สำหรับการกำหนดค่าแบตเตอรี่เฉพาะของคุณ
  • กำหนดเอง หากคุณมีโซลูชันแบตเตอรี่แบบกำหนดเอง
 3. แตะการตั้งค่าทั่วไป และตั้งค่าพารามิเตอร์ต่อไปนี้:
  หมายเหตูู: ในแต่ละหน้า แตะ OK เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณและแตะที่สัญลักษณ์ลูกศรเพื่อไปยังหน้าถัดไป
  จำนวนตู้แบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อกับเบรกเกอร์แบตเตอรี่ แสดงจำนวนตู้แบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อกับเบรกเกอร์แบตเตอรี่ กำหนดค่าได้โดย Schneider Electric Service เท่านั้น
  การเตือนเวลาทำงานต่ำ (วินาที) ตั้งค่าเกณฑ์สำหรับเวลาทำงานคงเหลือเป็นวินาที ซึ่งจะทำให้การเตือนเวลาทำงานต่ำทำงาน
  ความจุการชาร์จ (%) ตั้งค่าความจุการชาร์จสูงสุดเป็นเปอร์เซ็นต์ของพิกัดไฟฟ้าที่กำหนดไว้ของ UPS
  การเฝ้าติดตามอุณหภูมิ แสดงว่าเปิดใช้งานการตรวจสอบอุณหภูมิหรือไม่กำหนดค่าได้โดย Schneider Electric Service เท่านั้น
  เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ # 1/เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ # 2 แสดงการมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิกำหนดค่าได้โดย Schneider Electric Service เท่านั้น
  เกณฑ์ขั้นต่ำ (°C) ตั้งค่าอุณหภูมิแบตเตอรี่ต่ำสุดที่ยอมรับได้เป็นเซลเซียสหรือฟาเรนไฮต์ อุณหภูมิที่ต่ำกว่าเกณฑ์นี้จะทำให้สัญญาณเตือนทำงาน
  เกณฑ์สูงสุด (°C) ตั้งค่าอุณหภูมิแบตเตอรี่สูงสุดที่ยอมรับได้เป็นเซลเซียสหรือฟาเรนไฮต์ อุณหภูมิที่สูงกว่าเกณฑ์นี้จะทำให้สัญญาณเตือนทำงาน
  โหมดบูสต์อัตโนมัติของเครื่องชาร์จ แสดงโหมดบูสต์อัตโนมัติของเครื่องชาร์จฟังก์ชันนี้จะถ่ายโอนเครื่องชาร์จไปยังโหมดบูสต์เครื่องชาร์จโดยอัตโนมัติหลังจากที่ระบบทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ กำหนดค่าได้โดย Schneider Electric Service เท่านั้น
  โหมดการชาร์จเป็นรอบ กำลังแสดงโหมดการชาร์จเป็นรอบ

  ระหว่างการชาร์จเป็นรอบ ระบบจะวนรอบระหว่างระยะเวลาในการชาร์จแบบโฟลทและพัก ฟังก์ชันนี้จะรักษาสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่โดยไม่ทำให้แบตเตอรี่รับภาระมากเกินไป โดยการใช้วิธีชาร์จแบบโฟลท

  กำหนดค่าได้โดย Schneider Electric Service เท่านั้น
  ความถี่ช่วงทดสอบ ตั้งค่าว่า UPS ควรทดสอบแบตเตอรี่บ่อยเพียงใด
  วันทดสอบของสัปดาห์ ตั้งค่าว่าจะทดสอบแบตเตอรี่ในวันไหนของสัปดาห์
  เวลาเริ่มต้นการทดสอบ (ชช:นน) ตั้งค่าเวลาของวันที่ควรดำเนินการทดสอบแบตเตอรี่
  โหมดทดสอบแบตเตอรี่แบบกำหนดเอง ตั้งค่าประเภทการทดสอบแบตเตอรี่ที่ควรทำงาน: ตามความจุหรือตามแรงดันไฟฟ้า/เวลา
  ขีดจำกัดเวลา (นาที)/ขีดจำกัดแรงดันไฟฟ้า (V) หากคุณเลือกประเภทการทดสอบแบตเตอรี่ตามแรงดันไฟฟ้า/เวลา ให้ตั้งค่าขีดจำกัดเวลาหรือกำหนดขีดจำกัดแรงดันไฟฟ้า
 4. สำหรับโซลูชันแบตเตอรี่แบบกำหนดเองเท่านั้น: แตะการตั้งค่าเฉพาะเพื่อดูการตั้งค่าต่อไปนี้:
  หมายเหตูู: การตั้งค่าเหล่านี้สามารถกำหนดได้โดย Schneider Electric Service เท่านั้น
  ประเภทแบตเตอรี่ แสดงประเภทแบตเตอรี่ที่กำหนดค่าไว้
  เชื่อมต่อจุดกลางแบตเตอรี่แล้ว แสดงว่ามีการเชื่อมต่อจุดกึ่งกลางของแบตเตอรี่หรือไม่
  ปิดใช้งานการเฝ้าติดตามอุณหภูมิ แสดงว่าปิดใช้งานการตรวจสอบอุณหภูมิหรือไม่
  อนุญาตการชาร์จแบบบูสต์ กำลังแสดงว่าอนุญาตให้เพิ่มการชาร์จได้หรือไม่

  การชาร์จแบบบูสต์ช่วยให้สามารถชาร์จเร็วได้เพื่อฟื้นฟูประจุแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็ว

  อนุญาตคลายประจุแบตเตอรี่ต่ำสุด แสดงว่าอนุญาตให้คลายประจุแบตเตอรี่ได้หรือไม่ ฟังก์ชันการคลายประจุถึงจุดต่ำสุดช่วยให้แบตเตอรี่คลายประจุถึงระดับแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำกว่าค่าที่แนะนำตามปกติเมื่อแบตเตอรี่ทำงานอยู่ โปรดทราบว่าฟังก์ชันนี้อาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้
  เปิดใช้งานการตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่อัตโนมัติ แสดงว่าเปิดใช้งานการตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่อัตโนมัติหรือไม่ เมื่อปิดเอาต์พุต UPS และไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ ฟังก์ชันนี้จะทำให้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ทำงาน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้แบตเตอรี่คลายประจุจนถึงจุดต่ำสุดหลังจากระยะเวลาผ่านไป:
  • สองสัปดาห์

  • 10 นาที โดยแรงดันไฟฟ้าของเซลล์แบตเตอรี่มีระดับต่ำกว่าระดับการปิดระบบแบตเตอรี่ต่ำ

  ความจุต่อบล็อกแบตเตอรี่ (Ah) กำลังแสดงความจุของแบตเตอรี่ต่อบล็อกแบตเตอรี่ในหน่วยแอมแปร์ชั่วโมงสำหรับแผงแบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อกับเบรกเกอร์แบตเตอรี่แต่ละตัว
  จำนวนสตริงแบตเตอรี่แบบขนาน กำลังแสดงจำนวนสตริงแบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อแบบขนานสำหรับแผงแบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อกับเบรกเกอร์แบตเตอรี่แต่ละตัว
  จำนวนแบตเตอรี่ต่อสตริง กำลังแสดงจำนวนบล็อกแบตเตอรี่ต่อสตริงแบตเตอรี่
  จำนวนเซลล์แบตเตอรี่ต่อบล็อก กำลังแสดงจำนวนเซลล์แบตเตอรี่ต่อบล็อกแบตเตอรี่
  แรงดันไฟฟ้า DC ต่อเซลแบตเตอรี่ (โวลต์) แสดงแรงดันไฟฟ้าโฟลต

  การชาร์จแบบโฟลทเป็นฟังก์ชันการชาร์จพื้นฐานที่ใช้ได้กับแบตเตอรี่ทุกประเภท และจะเริ่มต้นโดยเครื่องชาร์จโดยอัตโนมัติ

  แสดงแรงดันไฟฟ้าบูสต์

  การชาร์จแบบบูสต์ช่วยให้สามารถชาร์จเร็วได้เพื่อฟื้นฟูประจุแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็ว

  แสดงแรงดันอีควอไลเซชัน

  การชาร์จแบบปรับสมดุลจะใช้เมื่อปรับสมดุลเซลล์แบตเตอรี่ที่เปิดเอนเอียง นี่คือวิธีการชาร์จที่ใช้ระดับแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ เมื่อใช้วิธีการชาร์จแบบปรับสมดุล น้ำจะระเหยออกจากเซลล์แบตเตอรี่ที่เปิดอยู่ ซึ่งต้องทำการเปลี่ยนน้ำเมื่อชาร์จเสร็จสิ้น

  ระยะเวลาการชาร์จ (วินาที) กำลังแสดงระยะเวลาการชาร์จเป็นวินาทีสำหรับการชาร์จแบบบูสต์และการชาร์จแบบปรับสมดุล
  แรงดันไฟฟ้าปิดระบบ DC ต่อเซลล์แบตเตอรี่ (โวลต์) กำลังแสดงระดับแรงดันไฟฟ้าต่อเซลล์แบตเตอรี่สำหรับเมื่อต้องปิดระบบแบตเตอรี่
  อุณหภูมิที่กำหนด (°C)/อุณหภูมิที่กำหนด (°F) แสดงอุณหภูมินอมินัล
  อัตรากระแสการชาร์จ กำลังแสดงอัตรากระแสการชาร์จ
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?