990-91379A-022

Systeemmodi

De systeemmodus geeft de uitvoerstatus van het volledige UPS-systeem inclusief de schakelapparatuur eromheen weer en geeft aan welke bron het vermogen voorziet.

Werking op omvormer

In de omvormermodus wordt de belasting gevoed door de omvormers. De UPS-modus kan in normaal bedrijf of batterijbedrijf zijn wanneer de systeembedrijfsmodus is ingesteld op omvormermodus.

Aangevraagde statische bypass

Wanneer het systeem zich in aangevraagde statische bypass bevindt, wordt de belasting door de bypassbron van stroom voorzien. Bij detectie van een fout gaat het systeem over naar omvormermodus of geforceerde statische bypassmodus.

Geforceerde statische bypass

Het systeem bevindt zich in geforceerde statische bypass na een opdracht van het UPS-systeem of omdat de gebruiker op de knop Omvormer OFF op de UPS-eenheid heeft gedrukt. Bij geforceerde statische bypass krijgt de belasting rechtstreeks voeding van de bypassbron.

OPMERKING: De batterijen zijn niet beschikbaar als alternatieve stroombron terwijl het systeem zich in geforceerde statische-bypassmodus bevindt.

Onderhoudsbypassmodus

Bij onderhoudsbypass krijgt de belasting rechtstreeks voeding van de bypassbron.

OPMERKING: De batterijen zijn niet beschikbaar als alternatieve stroombron in onderhoudsbypassmodus.

ECO-modus

In ECO-modus kan het systeem worden geconfigureerd om aangevraagde statische bypass te gebruiken, waarbij de belasting wordt geleverd via de bypass, als voorkeursbedrijfsmodus onder vooraf gedefinieerde omstandigheden. Het grootste voordeel van de ECO-modus is een vermindering in het elektrisch verbruik. Bij een onderbreking van de netvoeding schakelt de UPS over op omvormermodus voor onafgebroken stroomvoorziening.

OPMERKING: Wanneer de instellingen voor de ECO-modus worden gewijzigd op één UPS in een parallel systeem, worden de instellingen gedeeld met alle UPS-eenheden in het parallelle systeem.

ECOnversion-modus

Met ECOnversion kan het systeem het actieve deel van de belasting via de bypass van voeding voorzien. De omvormer blijft parallel met de bypassbron werken en voorziet het reactieve deel van de belasting van voeding. De ingangsvermogensfactor van de UPS wordt, ongeacht de belastingsvermogensfactor, zo dicht mogelijk bij 1 gehouden, aangezien het reactieve deel van de belasting aanzienlijk wordt verminderd in de UPS-ingangsstroom. Bij onderbreking van de netvoeding handhaaft de omvormer onmiddellijk de uitgangsspanning, zodat onderbrekingen tijdens de overschakeling van ECOnversion-modus vrijwel worden geëlimineerd.

OPMERKING: Wanneer de instellingen voor de modus ECOnversion worden gewijzigd op één UPS in een parallel systeem, worden de instellingen gedeeld met alle UPS-eenheden in het parallelle systeem.

UIT-modus

De belasting wordt niet gevoed door het systeem. De batterijen worden opgeladen en het display is ingeschakeld.
QR code for this page

Was dit nuttig?