990-91379C-023

Systemmodier

Systemmodusen angir utgangsstatus for det komplette UPS-systemet, inkludert det omgivende svitsjutstyret, og angir hvilken kilde som forsyner lasten.

eConversion-modus

eConversion gir en kombinasjon av maksimal beskyttelse og høyeste effektivitet, som tillater å redusere elektrisiteten som absorberes av UPS-enheten med en faktor tre sammenlignet med dobbel konvertering. eConversion er nå den generelt anbefalte driftsmodusen og er aktivert som standard i UPS-enheten, men kan deaktiveres via skjermmenyen. Når eConversion er aktivert, kan den settes til alltid aktiv eller på en fastsatt tidsplan konfigurert via skjermmenyen.

I eConversion kan UPS-systemet forsyne den aktive delen av lasten via statisk bypass så lenge strømforsyningen er innenfor toleranse. Vekselretteren kjøres parallelt slik at inngangseffektfaktoren til UPS-systemet holdes nær standardverdien, uavhengig av lasteffektfaktoren, ettersom den reaktive delen av lasten reduseres betraktelig i inngangsstrømmen til UPS-systemet. Ved brudd i strømforsyningen vil vekselretteren opprettholde utgangsspenningen og gi en uavbrutt overføring fra eConversion til dobbel konvertering. Batteriene lades når UPS-systemet er i eConversion-modus, og harmonisk konpensasjon blir også gitt.

eConversion-modus kan brukes for Galaxy VL UPS-systemet under følgende betingelser:

  • Se installasjonshåndboken for UPS vedrørende lastprosent for parallelle UPS-systemer i eConversion.

  • Spenningsfluktuasjonen er ≤10 % kontra nominell spenning (justerbar innstilling fra 3 % til 10 %).

  • THDU er ≤5 %.

MERK: Hvis innstillingene for eConversion-modus endres for en av UPS-enhetene i ett parallellsystem, deles innstillingene med alle andre UPS-enheter i parallellsystemet.
MERK: Når et generatorsett/generator er i bruk og frekvenssvingninger observeres (vanligvis på grunn av nedstenging), anbefales det å konfigurere en inngangskontakt for å deaktivere høyeffektive modi mens generatorsettet/generatoren er på.
MERK: Hvis ekstern synkronisering er nødvendig, anbefales det generelt å deaktivere eConversion.

Vekselretterdrift
for systemmodier

I vekselretterdrift forsynes lasten av vekselretterne. UPS-modus kan enten være i dobbel konvertering (normal drift) eller batteridrift når systemdriftsmodus er vekselretterdrift.

Forespurt statisk bypassdrift
for systemmodi

Når UPS-systemet er i forespurt statisk bypassdrift, forsynes lasten fra bypasskilden. Dersom en feil oppdages, vil UPS-systemet overføres til vekselretterdrift eller tvungen statisk bypassdrift.

Tvungen statisk bypassdrift
for systemmodi

UPS-systemet er i tvungen statisk bypassdrift etter en kommando fra UPS-systemet eller fordi brukeren har trykket på vekselretter OFF-knappen på UPS-enhetene. Under tvungen statisk bypassdrift forsynes lasten direkte av bypasskilden.

MERK: Batteriene er ikke tilgjengelige som alternativ strømkilde når UPS-systemet er i tvungen statisk bypassdrift.

Vedlikeholdsbypassdrift
for systemmodi

Under vedlikeholdsbypassdrift forsynes lasten direkte med ukondisjonert strøm fra bypasskilden via vedlikeholdsbypassbryter MBB.

MERK: Batteriene er ikke tilgjengelige som alternativ strømkilde i vedlikeholdsbypassdrift.

ECO-modus
for systemmodi

I ECO-modus bruker UPS-systemet forespurt statisk bypass for å drive lasten så lenge strømkvaliteten er innenfor toleranse. Dersom en feil oppdages (bypasspenning utenfor toleransegrensen, utgangsspenning utenfor toleransegrensen, strømbrudd osv.), vil UPS-systemet overføres til dobbel konvertering (normal drift) eller tvungen statisk bypassdrift. Avhengig av overføringsforholdene kan det bli et minimalt avbrudd av lasttilførselen (opptil 10 ms). Batteriene lades når UPS-systemet er i ECO-modus. Hovedfordelen med ECO-modus er det reduserte forbruket av strøm sammenlignet med dobbel konvertering.

MERK: Hvis innstillingene for ECO-modus endres for en av UPS-enhetene i ett parallellsystem, deles innstillingene med alle andre UPS-enheter i parallellsystemet.

AV-modus
for systemmodi

UPS-systemet forsyner ikke lasten med strøm. Batteriene lades og displayet er på.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?