990-91379B-032

กำหนดค่าอินพุต UPS

หมายเหตูู: การกำหนดค่านั้นจำเป็นสำหรับการทำงานของ UPS ที่ถูกต้อง
 1. แตะ การกำหนดค่า > UPS
  1. ตั้งค่าการกำหนดค่าเมน เป็น เมนเดี่ยว หรือ เมนคู่
  2. เลือกการเริ่มต้นอัตโนมัติของอินเวอร์เตอร์ ถ้าคุณต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ เมื่อเปิดใช้งานการเริ่มต้นอัตโนมัติของอินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์จะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติเมื่อแรงดันอินพุตกลับมา หลังจากการปิดระบบเนื่องจากแบตเตอรี่หมด
   หมายเหตูู: ไม่อนุญาตให้สตาร์ทอินเวอร์เตอร์อัตโนมัติในระบบคู่ขนาน
   อันตราย
   อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
   ดำเนินการ Lockout/Tagout ที่ถูกต้องเสมอก่อนทำงานกับ UPS UPS ที่เปิดใช้งาน Autostart จะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติเมื่อจ่ายคืนไฟเมน
   การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
  3. ตั้งค่าหม้อแปลงปัจจุบันเป็นไม่มีหม้อแปลง, หม้อแปลงอินพุต, หม้อแปลงเอาต์พุต หรือหม้อแปลงอินพุตและเอาต์พุต
  4. ตั้งค่าการทำงานซ้ำของโมดูลไฟฟ้าเป็น N+0 หรือ N+1
 2. แตะ OK เพื่อบันทึกการตั้งค่า
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?