990-91379C-023

Konfigurere UPS-inngangen

MERK: Denne konfigurasjonen er obligatorisk for å få riktig UPS-drift.
 1. Trykk på Konfigurasjon > UPS .
  1. Sett Konfigurasjon av forsyning til Én forsyningskilde eller To forsyningskilder.
  2. Velg Autostart av vekselretter hvis du vil aktivere denne funksjonen. Når Autostart av vekselretter er aktivert, startes vekselretteren automatisk når inngangsspenningen gjenopprettes etter avbrudd på grunn av utladet batteri.
   MERK: Autostart av vekselretter er ikke tillatt i et parallellsystem.
   FARE
   Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
   Utfør alltid riktig Lockout/Tagout før du begynner å arbeide på UPSen. En UPS som har autostart aktivert, starter automatisk på nytt når strømforsyningen gjenopprettes.
   Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
  3. Sett Transformator til stede til Ingen transformator til stede, Inngangstransformator, Utgangstransformator eller Inngangs- og utgangstransformatorer.
  4. Sett Strømmodul redundans til N+0 eller N+1.
 2. Trykk på OK for å lagre innstillingene.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?