990-5910F-004

Driftstilstande

Galaxy-UPS'en har to forskellige driftstilstandsniveauer:

  • UPS-tilstand: Driftstilstanden på den individuelle UPS. Se UPS-tilstande.

  • Systemtilstand: Driftstilstanden for hele UPS-systemet, der forsyner lasten. Se Systemtilstande.

QR code for this page

Var dette nyttigt?