990-5910F-004

Konfigurer UPS-indgangen

BEMÆRK: Denne konfiguration er obligatorisk af hensyn til korrekt UPS-drift.
 1. Tryk på Konfiguration > UPS .
  1. Indstil Konfigurer forsyningskilder til Én forsyningskilde eller To forsyningskilder.
  2. Vælg Auto-start af vekselretter, hvis du vil aktivere denne funktion. Når Auto-start af vekselretter er aktiveret, starter vekselretteren automatisk, når indgangsspændingen vender tilbage efter nedlukning pga. afladt batteri.
   FARE
   Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
   Udfør altid korrekt Lockout/Tagout, før du begynder at arbejde på UPS'en. En UPS med autostart aktiveret genstarter automatisk, når hovedforsyningen vender tilbage.
   Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
  3. Sæt Transformer til stede til Ingen transformer til stede, Indgangstransformer eller Udgangstransformer.
 2. Tryk på OK for at gemme indstillingerne.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?