990-5910F-004

Udskift eller installer en modulær batteristreng

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Batterierne kan udgøre en risiko for elektrisk stød og høj kortslutningsstrøm. Der skal tages følgende forholdsregler ved arbejde med batterier:
 • Eftersyn af batterierne skal udføres af eller overvåges af kvalificeret personale, der har kendskab til batterier og de nødvendige forholdsregler. Hold ikke-kvalificeret personale væk fra batterierne.
 • Bortskaf ikke batterierne ved at brænde dem, da de kan eksplodere.
 • Undlad at åbne, modificere eller ødelægge batterierne. Elektrolytudslip er skadeligt for hud og øjne. Det kan være giftigt.
 • Fjern ure, ringe eller andre metalgenstande.
 • Anvend værktøj med isolerede håndtag.
 • Brug beskyttelsesbriller, -handsker og -støvler.
 • Læg ikke redskaber og metalgenstande oven på batterierne.
 • Drej batteriafbryderen (BB) til positionen OFF (åben), før proceduren startes.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
ADVARSEL
fare for skade på udstyret
 • Når du udskifter eller installerer batterimoduler, skal du altid bruge den samme batterimodultype (samme kommercielle reference) i hele UPS-systemet.
 • Udskift eller installer altid en hel batteristreng (fire batterimoduler).
 • Installer ikke batterimodulerne i systemet, før systemet er klar til opstart. Der må ikke gå mere end 72 timer eller 3 dage mellem installation af batterimodulerne og opstart af UPS-systemet.
 • Hvis UPS-systemet forbliver afladt i en lang periode, anbefaler vi, at du tænder UPS-systemet i 24 timer mindst én gang om måneden. Dette oplader de installerede batterimoduler, så du undgår uoprettelige skader ved at batterierne aflades helt.
 • Opbevar batterimodulerne ved en omgivelsestemperatur på -15 til 40 °C.
 • Opbevar batterimodulerne i deres originale beskyttende emballage.
 • Batterimoduler, der opbevares ved -15 til 25 °C, skal genoplades hver 6. måned for at undgå skader ved, at batterierne aflades helt. Batterimoduler, der opbevares ved over 25 °C, skal genoplades med kortere intervaller.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK
Risiko for tab af last
Batteribackup er ikke tilgængelig fra et skab, når batteriafbryderen BB på skabet er i positionen OFF (åben).
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 1. Sæt batteriafbryderen BB i åben position (OFF) på UPS'en og/eller det modulære batteriskab, hvor batterimoduler skal udskiftes eller installeres.
 2. Fjern batteridækslet fra UPS'en og/eller det modulære batteriskab.
 3. Fjern et batterimodul:
  1. Batteriterminalerne på forsiden af batterimodulet skal frakobles.
  2. Fjern skruen fra batterimodulets håndtag, og drej håndtaget opad.
  3. Træk batterimodulet forsigtigt ud af åbningen. Fjern altid en komplet batteristreng (fire batterimoduler).
 4. Installer et batterimodul:
  1. Skub batterimodulet ind i åbningen. Batterihylderne skal fyldes nedefra og op. Installer altid en komplet batteristreng (fire batterimoduler).
  2. Skub håndtaget på batterimodulet ned, og fastgør håndtaget til hylden med den medfølgende skrue.
  3. Slut batteriterminalerne til forsiden af batterimodulet.
 5. Se Se status for modulært batteri for at kontrollere korrekt installation af batterimodulerne.
 6. Sæt batteridækslet på UPS'en og/eller det modulære batteriskab igen.
 7. Sæt batteriafbryderen BB i lukket position (ON) på UPS'en og/eller det modulære batteriskab.
 8. Kun til komplet udskiftning af alle batterimoduler i UPS-systemet: Vælg Vedligeholdelse > Batteriudskiftning for at nulstille alle batteridata (inkluderer ældningsfaktor for batteridriftstid, servicetællere og batteristatistik).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?