990-5910F-004

Oversigt over brugergrænseflade

Display

Oversigt over startskærmen

 1. Knap til startskærmen – tryk her på en hvilken som helst skærm for at vende tilbage til startskærmen

 2. Knap til hovedmenu – tryk her for at få adgang til menuerne

 3. Knap til mimisk diagram – tryk her for at få adgang til det mimiske diagram

 4. Symbol for alarmstatus – tryk her for at få adgang til loggen over aktive alarmer.

Du kan trykke på felterne for udgang og batteri på startskærmen for at gå direkte til sider med detaljerede oplysninger.

Hovedmenu


Tryk på hovedmenuknappen på startskærmen for at få adgang til menuerne.

Mimisk diagram

Det mimiske diagram vil tilpasse sig til systemkonfigurationen – de viste mimiske diagrammer er kun eksempler.

Den grønne strømledning (grå på illustrationen) i det mimiske diagram viser strømflowet gennem UPS-systemet. Aktive moduler (vekselretter, ensretter, batteri, statisk bypass-switch osv.) er indrammet i grønt, og inaktive moduler er indrammet i sort. Moduler indrammet i rødt er ude af drift eller i alarmtilstand.

I mimiske diagrammer til parallelsystemer skal du trykke på den grå UPS for at få vist det mimiske diagram på UPS-niveau.

BEMÆRK: Det mimiske diagram viser kun én batteriafbryder, selvom der er tilsluttet og konfigureret flere batteriafbrydere til overvågning. Hvis en af eller flere af de overvågede batteriafbryderne er i lukket position, vises batteriafbryderen i det mimiske diagram som lukket. Hvis alle overvågede batteriafbryderne er i åben position, vises batteriafbryderen i det mimiske diagram som åben.

Eksempel på et enkelt UPS-system – to forsyningskilder

Eksempel på forenklet 1+1-parallelsystem – to forsyningskilder

Eksempel på parallelsystem – to forsyningskilder

Symbol for alarmstatus

Symbolet for alarmstatus (gråt i illustrationen) øverst til højre på displayet ændres afhængigt af UPS-systemets alarmstatus.

Grøn: Der er ingen alarmer i UPS-systemet.
Blå: Informationsalarm(er) findes i UPS-systemet. Tryk på symbolet for alarmstatus for at åbne loggen over aktive alarmer.
Gul: Advarselsalarm(er) findes i UPS-systemet. Tryk på symbolet for alarmstatus for at åbne loggen over aktive alarmer.
Rød: Kritisk(e) alarm(er) findes i UPS-systemet. Tryk på symbolet for alarmstatus for at åbne loggen over aktive alarmer.

Menutræ

 • Status

  • Indgang

  • Udgang

  • Bypass

  • Batteri

  • Temperatur

  • Parallel *

 • Logfiler

 • Kontrol *

  • Driftstilstand

  • Vekselretter

  • Lader

  • Guidede sekvenser

 • Konfiguration *

  • UPS

  • Udgang

  • Batteri

  • Højeffektivitet

  • Afbrydere

  • Kontakter og relæer

  • Netværk

  • Modbus

  • Påmindelse

  • Generelt

  • Gem/gendan

  • Opdateringsstatus

  • Lastprioritering

 • Vedligeholdelse

  • Lydalarm

  • Statusindikatorer

  • Afbryderlampe

  • Batteri *

  • Batterikalibrering *

  • Batteriudskiftning *

  • UPS-rapport *

 • Statistik

 • Om

 • Log af

 • Flagknap – se Indstil displaysprog.

Nogle menuer indeholder flere undermenuer end beskrevet i denne vejledning. Disse undermenuer er gråtonede og må kun bruges af Schneider Electric for at forhindre uønskede lastpåvirkninger. Andre menupunkter kan også være gråtonede eller ikke vist på displayet, hvis de ikke er relevante eller ikke er frigivet for det pågældende UPS-system.

Controllerafsnit

BEMÆRK: Fjern frontpanelet for at få adgang til controllerafsnittet.

Controllerafsnit set forfra

 1. ON/OFF-knapper til vekselretteren

 2. USB-porte*

 3. Universel I/O*

 4. Modbus-port*

 5. USB-port (mikro-B)*

 6. Netværksport*

 7. Nulstillingsknap*

 8. LED-statusindikator for indgang*

 9. LED-statusindikator for vekselretter*

 10. LED-statusindikator for udgang*

 11. LED-statusindikator for bypass*

 12. LED-statusindikator for batteri*

 13. Strømforsyning til display

 14. Displayport

 15. Serviceport*

 16. Til fremtidig brug

 17. Til fremtidig brug

 18. PBUS 1*

 19. PBUS 2*

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?